Moldova
100 de ani de la sfinţirea bisericii din satul Izvoare

100 de ani de la sfinţirea bisericii din satul Izvoare

Preot ștefan Zaharia, 28 August 2018

Cu o istorie ce încadrează tiparul Centenarului Marii Uniri, biserica Parohiei Izvoare a primit revărsarea harului şi a luminii dumnezeieşti. Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a săvârşit sâmbătă, 25 august 2018, slujba de resfinţire a bisericii cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi din Parohia Izvoare şi din împrejurimi.

Prin slujba sfinţirii, orice biserică devine poartă a cerului şi casă a lui Dumnezeu, în care se revarsă neîncetat harul şi sfinţenia, icoană profetică a Ierusalimului ceresc, iar târnosirea locaşului de la Izvoare este o mărturie a credinţei, dăruirii, priceperii şi dragostei tuturor celor care prin cel mai mic gest sau sacrificiu au contribuit la reamenajarea lui.

Dimineaţă au fost săvârşite slujba de resfinţire, prilejuită de finalizarea lucrărilor de reamenajare, consolidare şi întreţinere a bisericii, şi Sfânta Liturghie.

 După citirea hrisovului de sfinţire de către părintele protopop Valentin Tofan, a urmat cuvântul de mulţumire al părintelui paroh Romeo Gheorghe Leonte, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a oferit credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură subliniind importanţa echilibrului între împlinirea cu dragoste a poruncilor lui Dumnezeu şi îndeplinirea cu bucurie a trebuinţelor omeneşti: „Am luat aminte la istoria acestei biserici, cu zidirea şi sfinţirea ei acum o sută de ani, observând aşadar că este de aceeaşi vârstă cu România Mare, cu tot ce a însemnat acest veac pentru dumneavoastră aici, pentru bunicii şi străbunicii dumneavoastră şi pentru tot ceea ce s-a împlinit frumos, adevărat şi curat în această incintă. A fost o zi care ne dă prilej de adâncire, de cuprindere a credinţei noastre. Date fiind timpurile pe care le trăim, ştim că această lucrare ce s-a desăvârşit nu a fost deloc uşoară. Iar ce vedem aici este rodul implicării familiei părintelui, al familiilor dumneavoastră, al enoriaşilor, al domnului primar, al comunităţii locale şi al tuturor celor care au văzut mâna de gospodar autentic a părintelui. El este iubitor de frumuseţe exterioară, dăruit de Dumnezeu cu abilitatea de a aranja lucrurile şi de a le coordona pentru ca ele să fie plăcute sufletului, să fie odihnitoare minţii, să fie apreciate de ochii ce văd ce este dumnezeiesc şi în lucrurile fizice. Vă dorim să rămâneţi statornici în dreapta credinţă, alături de părintele şi de strădaniile sale, păstrând calea care duce către Dumnezeu. Ascultând cuvântul Evangheliei de astăzi, că se cuvine să-I dăm lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu şi să dăm Cezarului cele ce se cuvin a fi date Cezarului, ne este clar că avem nevoie să fim cu ochii la Dumnezeu şi să fim cu ochii şi la familie şi la cei din jur. Să fii cu ochii la Dumnezeu adică să Îi oferi rugăciune, post, spovedanie, milostenie şi apoi să dai Cezarului ce i se cuvine, adică să te oferi familiei tale, casei tale, prietenilor tăi, cunoştinţelor tale, celor alături de care trăieşti. Şi dacă omul reuşeşte să îmbine aceste două lucruri, un mare echilibru se împlineşte în viaţa lui. Chiar dacă apar ispite, necazuri şi încercări, dacă omul Îl are pe Dumnezeu în inima sa şi gândul la împlinirea celor vremelnice, neuitând de cele de sus, atunci totul se aşază în rânduială”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Romeo Gheorghe Leonte în semn de apreciere a eforturilor şi activităţii rodnice desfăşurate în ultimii ani.

Binecuvântarea ansamblului parohial a fost cel de-al doilea moment important al zilei, încununând lucrările de modernizare şi extindere a casei de prăznuire, de construcţie a unui nou altar de vară şi a unui nou monument pentru eroii satului.

Lucrările efectuate în complexul parohial consemnate în textul hrisovului

„Cu voia Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh s-a resfinţit biserica cu hramurile «Izvorul Tămăduirii» şi «Cuvioasa Parascheva», din satul Izvoare, comuna Dumbrava Roşie, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în a 25-a zi a lunii august, anul mântuirii 2018.

Cea dintâi sfinţire a unei biserici în satul Izvoare a avut loc în ziua prăznuirii Izvorului Tămăduirii, la 27 aprilie 1918, în timpul domniei Regelui Ferdinand I al României şi al păstoririi Înaltpreasfinţitului Pimen Mitropolitul Moldovei şi Sucevei. Ea fusese construită de enoriaşii din satul Izvoarele sub privegherea preotului Gh. Mironescu, paroh la Cut, şi prin implicarea unui comitet dirijat de Al. Măzăreanu şi N. Girovanu. Protopop la data sfinţirii era părintele Gh. Popovici. O parte din materiale proveneau de la vechea biserică din satul Ghigoieşti, iar lucrările au debutat în anul 1913 cu multă trudă, dat fiind contextul istoric şi starea materială precară.

La 1 aprilie 1972 s-au înlocuit bârnele putrede, s-a mărit biserica cu un pridvor şi pronaos de cărămidă pe care s-a aşezat o clopotniţă. A fost tencuită atât la interior, cât şi la exterior, iar naosul şi altarul au fost căptuşite cu melamină. S-au confecţionat o nouă catapeteasmă şi mobilier sculptat, policandre gravate şi au fost înregistrate donaţii constând în obiecte de cult. S-au executat lucrări de electrificare, s-a împrejmuit curtea bisericii şi s-a refăcut casa de prăznuire. Toate lucrările s-au desfăşurat prin osteneala enoriaşilor sub oblăduirea preotului paroh Nicolae Gavril ajutat de epitropul Dumitru Purcel, biserica fiind resfinţită de Preasfinţitul Adrian Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Protopop de Piatra Neamţ era părintele Ioan Pricop.

În anul 1992, naosul şi Sfântul Altar, adică partea de lemn a bisericii, erau într-o stare de degradare ce a impus înlocuirea vechiului material cu zidărie. S-a tencuit biserica şi pe interior şi pe exterior, iar în anul 1994 a fost pictată pentru prima dată, până la acest moment, pereţii interiori fiind acoperiţi cu melamină. Lucrările au fost acoperite de donaţiile enoriaşilor sub îndrumarea preotului Grigorean Arcadie. Biserica a fost sfinţită la 1 octombrie 1995 de către Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Protopop de Piatra Neamţ era părintele Dumitru Ailincăi.

Începând cu anul 1997, Parohia Izvoare este condusă de preotul Dan Ovidiu Cojan. Biserica este întreţinută şi înfrumuseţată prin purtarea de grijă a părintelui şi osteneala membrilor Consiliului şi ai Comitetului parohial, a enoriaşilor şi fiilor satului, epitrop fiind domnul Gheorghe Apopei. S-a construit turnul clopotniţă şi s-au finalizat lucrările de construcţie la noua casă de prăznuire şi a anexelor bisericii.

Din luna ianuarie a anului 2008, Parohia Izvoare este păstorită de părintele Romeo Gheorghe Leonte, sub a cărui supraveghere au fost efectuate lucrări ample de consolidare şi întreţinere ale bisericii: schimbarea şarpantei şi a acoperişului, spălarea picturii, reamenajarea faţadei, cât şi în curtea ansamblului bisericesc: s-au construit un nou altar de vară, un nou monument pentru eroii satului, s-a renovat, extins şi modernizat casa de prăznuire, aleile au fost placate cu piatră, s-au achiziţionat noi obiecte de cult. Lucrările au început în anul 2008 şi au fost finalizate până la data de azi, 25 august 2018, rezultatele lor fiind rodul efortului financiar, material şi fizic susţinut de epitropii Gheorghe Apopei şi Florin Humă, membrii Consiliului şi ai Comitetului parohial, de enoriaşi, fii ai satului, donatori din împrejurimi şi iubitori ai Casei Domnului.

Privind în ansamblu, resfinţirea bisericii este recunoaşterea implicării cu timp şi fără timp a tuturor generaţiilor din cei 100 de ani care au pus suflet şi trup spre a înălţa, consolida şi înfrumuseţa locaşul de cult din Izvoare.

Primeşte, Doamne, jertfa tuturor robilor Tăi, care au ajutat la edificarea acestui sfânt locaş!”


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!