Theologica
Foto: Sorin Toma

Împărăţia lui Dumnezeu

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 12 Ianuarie 2019

Răspunsul la întrebarea 'Ce este Împărăţia lui Dumnezeu?~ ni-l oferă Sfântul Apostol Pavel: „Împărăţia lui Dumnezeu nu e mâncare, nici băutură, ci sfinţe­nie şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17). Împărăția lui Dumnezeu sau Împărăția cerurilor este Împără­ția lui Hristos, care începe tainic odată cu Întruparea Domnului Iisus Hristos la Buna Vestire și se înstăpânește definitiv odată cu a doua venire a Domnului la Parusie

Axa centrală a predicii Mântuitorului Iisus Hristos, realitate întrezărită în ambianţa harică a Bisericii şi nădejde de căpătâi a creştinilor, Împărăţia lui Dumnezeu se arată oamenilor ca învăţătură şi cuvânt, ca nădejde, prezenţă tainică şi descoperire cerească, atingând lumea noas­tră. Această Împărăţie, realitate dumnezeiască şi cuvânt biblic, reprezintă preocuparea dintotdeauna a credincioşilor simpli şi a clericilor.

Dacă lumea a fost creată prin Cuvânt, istoria ei a fost orientată spre o ţintă clară tot printr-un cuvânt, cel al Dumnezeului Întrupat, al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ţinta arătată prin cuvântul Lui este Împărăţia lui Dumnezeu; această Împărăţie reprezintă centrul mesajului şi al cuvântului Său.

În Evanghelia Duminicii după Botezul Domnului de la Matei, capitolul 4, versetele de la 12 la 17, Mântuitorul Iisus Hristos spune: „Pocăiţi-vă, căci s-a apro­piat Împărăţia cerurilor”. Tâlcuind această pericopă evanghe­lică, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spune: „Hristos este Împărăţia cerurilor coborâtă prin­tre oameni, deoarece El este Împăratul cerurilor, iar unde este El prezent, acolo este prezent şi Tatăl împreună cu Duhul Sfânt. Deci, în şi prin Hristos, Împărăţia Preasfintei Treimi se descoperă oamenilor, mai ales în timpul Botezului Domnului la Iordan. Duminica după Botezul Domnului ne învaţă de fapt că atât Naşterea Mântuitorului Hristos, cât şi Botezul Domnului ne des­coperă apropierea Împărăţiei lui Dumnezeu de oameni, începând cu zămislirea şi naşterea ca Om a Fiului lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi continuând cu lucra­-rea Lui mântuitoare în lume”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!