Theologica
Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos

Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos

Despre Sfântul Ioan Botezătorul fiecare creştin ştie mai ales de naşterea lui minunată, Botezul Domnului şi sfârşitul său, chip al martiriului de mai târziu din Biserică. Persoana lui este menţionată în toate cele patru Evanghelii, precum şi în scrierile istoricului iudeu din secolul I Iosif Flavius („Antichităţi iudaice” 18, 5, 1-3).

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminţiei lui Aaron. Naşterea Prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea Naşterii lui Iisus. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la Templu. Pentru că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia a rămas mut până la punerea numelui fiului său.

Aproximativ în anul 29 d.Hr., în vremea domniei împăratului Tiberiu (14-37 d. Hr.), Ioan s-a dus, la porunca lui Dumnezeu, în părţile Iordanului și a început să propovăduiască, chemând oamenii la pocăință și vestind apropiata venire a lui Mesia (Matei 3, 2). Pe cei care veneau la el în număr din ce în ce mai mare, atrași de viața sa sfântă și de puterea cuvintelor sale, îi boteza în apa Iordanului, în semn de curățire a păcatelor și de lepădare de ele și spre a-i pregăti pentru venirea Mântuitorului (Luca 3, 1-28). Aici la Iordan Îl botează pe Domnul nostru Iisus Hristos şi este martorul descoperirii Sfintei Treimi. Ioan Îl recunoaște drept Mesia - „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii” - și mărturisește că el ar fi avut mai degrabă nevoie să fie botezat de Iisus, iar nu invers, pentru că Iisus nu avea nevoie de pocăință. Primește însă cu smerenie să Îl boteze pe Domnul la cererea Acestuia, moment în care vede cerurile deschizându-se și aude mărturia dumnezeiască: „Tu ești Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit”, și pe Duhul Sfânt în chip de porumbel pogorându-Se deasupra lui Iisus (Matei 3, 13-17).

În lupta sa pentru trezirea sufletelor, Sfântul Ioan Botezătorul nu putea să nu se întâlnească şi cu păcatul cel mai scandalos din ţara sa. Regele Irod Antipa îşi izgonise legiuita soţie şi trăia cu Irodiada, soţia fratelui său Irod Filip. Ioan îl mustra pe Irod Antipa, iar Irodiada obţine de la Irod arestarea Sfântului Ioan şi întemniţarea lui în cetăţuia Maherus. La ziua de naştere a lui Irod Antipa, fata Irodiadei, la îndemnul acesteia, cere capul Sfântului, iar regele care i-a promis până la jumătate din împărăţie ordonă decapitarea prorocului. Astfel îşi încheie viaţa plină de sfinţenie Înaintemergă­torul Domnului Iisus Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!