Încă 500 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii din învăţământul preuniversitar

26 Octombrie 2007

Guvernul a alocat, în şedinţa din 24 octombrie, 4.000 de miliarde de lei vechi (400 de milioane RON) pentru continuarea lucrărilor de consolidare, reparare şi reabilitare a aproape 4.000 de unităţi de învăţământ din sistemul preuniversitar - grădiniţe, şcoli, şcoli de arte şi meserii, licee - din toate judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti. Sumele se vor transfera din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor şcolare.

Aceste fonduri, cât şi cele prevăzute în HG 300/2007, HG 454/2007, HG 575/2007, HG 617/ 2007, HG 919/2007, care nu au fost transferate autorităţilor locale până la apariţia prezentei hotărâri, se transferă integral către bugetele locale în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

De asemenea, Executivul a decis alocarea 1.000 de miliarde (100 de milioane RON) pentru demararea licitaţiilor pentru viitoarele obiective de investiţii. Parte componentă a procesului de modernizare a învăţământului, dezvoltarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar este una din priorităţile Guvernului. Obiectivele urmărite sunt: îmbunătăţirea dotării şcolilor cu mijloace de învăţământ didactic, reabilitarea spaţiilor de învăţământ şi sociale destinate elevilor, realizarea unor lucrări de investiţii şi consolidare, reparaţii capitale, precum şi un întreg set de măsuri menite să asigure menţinerea în stare bună de funcţionare a întregului patrimoniu al unităţilor şcolare.

Pentru judeţul Iaşi s-a alocat 20.400 lei. Suma de 16.310 lei va fi împărţită de 117 şcoli, care au nevoie de construirea unor clădiri noi sau de reabilitarea, consolidarea şi repararea imobilelor actuale.

Restul de 4.078 de lei vor reveni Inspectoratului Şcolar, care îi va distribui către 26 de şcoli din judeţul Iaşi. Banii vor fi folosiţi pentru crearea accesului la utilităţi, dar şi pentru dotarea cu mijloace de învăţământ didactic. (O.R.)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!