Theologica
Înfricoşătoarea Judecată

Înfricoşătoarea Judecată

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 07 Februarie 2018

Duminica a treia din perioada liturgică a Triodului, care urmează, este numită a Înfricoşătoarei Judecăţi. Ea ne pune înainte ima­ginea judecăţii universale de la sfârşitul veacurilor şi ne pre­găteşte pentru urcuşul duhovni­cesc al Postului Mare. Pentru omul credincios judecata universală de la sfârşitul veacurilor este înfricoşătoare deoarece este completă şi definitivă, iar el nu poate afirma cu toată puterea că a făcut în timpul vieţii sale tot binele în raport cu semenii săi. Biserica Ortodoxă ne învaţă că omul a fost creat pentru nemurire, iar prin Învierea Sa, Hristos le-a deschis celor care cred în El şi trăiesc în dreptate porţile Împărăţiei cereşti. Viaţa noastră pământească este o pregătire pentru viaţa viitoare şi, prin moartea noas­tră, această pregătire se încheie. Atunci omul îşi lasă toate grijile pământeşti, trupul se descompune, ca să se alcătuiască din nou la învierea obştească. Sufletul continuă să trăiască şi nu-şi întrerupe existenţa nici pentru o singură clipă, iar la sfârşitul veacurilor, la Înfricoşătoarea Judecată, se uneşte din nou cu trupul care învie şi astfel se prezintă înaintea Dreptului Judecător. Nimeni nu cunoaşte ziua aceea, afară de Dumnezeu-Tatăl, dar semnele apropierii ei sunt date şi în Evanghelie, şi în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan Teologul. Evanghelia iubirii se încheie cu Înfricoşătoarea Judecată! Domnul Hristos este Dumnezeul iubirii şi, iată, încheie istoria lumii, istoria tuturor popoarelor cu Înfricoşătoarea Judecată. Va judeca toate popoarele şi pe fiecare om în parte (2 Timotei 4,1; 1 Petru 4, 5). Duminica aceasta ne ajută să gândim că toţi vom muri şi vom ajunge la un moment dat să fim judecaţi de Dumnezeu, şi avem şansa în timpul Postului Mare, prin pocăinţă, să dobândim un răspuns bun la această judecată. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!