Oltenia
„Îngerii sunt puteri slujitoare şi mesageri ai lui Dumnezeu”

„Îngerii sunt puteri slujitoare şi mesageri ai lui Dumnezeu”

Miercuri, 8 noiembrie, în zi de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi a tuturor cereştilor puteri, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Altarul Bisericii „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” din municipiul Târgu Jiu. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a numeroşi credincioşi şi a reprezentanţilor autorităţilor publice locale, sfântul locaş fiind unul dintre reperele urbei de pe malul Jiului.

Preoţii şi credincioşii de la Biserica „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” din Târgu Jiu au trăit miercuri, 8 noiembrie, o dublă bucurie duhovnicească: sărbătoarea hramului sfântului locaş şi prezenţa în mijlocul lor a IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârşit aici Sfânta Liturghie. În cadrul sfintei slujbe a fost săvârşită şi slujba de hirotonie întru preot a diaconului Bogdan Aurel Nedelcu, pe seama Parohiei Urdiniţa, Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj.

„Puterile cereşti sunt permanent slujitoare şi ascultătoare de glasul lui Dumnezeu”

În cuvântul de binecuvântare, rostit la finele slujbei, IPS Părinte Mitropolit a vorbit celor prezenţi despre prezenţa şi lucrarea sfinţilor îngeri în iconomia lui Dumnezeu. „Îngerii sunt puteri slujitoare, mesageri ai lui Dumnezeu, cei care vestesc oamenilor planurile şi voia lui Dumnezeu. Să amintim numai cum Arhanghelul Gavriil a fost trimis la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu spre a-i vesti Întruparea Fiului Celui Prea ­Înalt, lucrul cel mai important din istoria mântuirii neamului omenesc. Aşadar, puterile cereşti sunt permanent slujitoare şi ascultătoare de glasul lui Dumnezeu şi sunt părtaşe bucuriei care se face în ceruri, atunci când noi ne căim de păcatele săvârşite şi ne întoarcem la Dumnezeu. De altfel, fiecare dintre noi a primit la Botez un înger păzitor pentru a ne ocroti de săgeţile vrăjmaşului diavol, iar după plecarea din lumea aceasta, arhanghelii însoţesc sufletul prin vămile văzduhului, păzindu-l de cel rău. Sfântul Proroc Isaia spunea că îngerii cântă în ceruri: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui!» (Isaia 6, 3). O cântare pe care o preluăm şi noi la Sfânta Liturghie şi o cântăm împreună cu îngerii. De aceea spunem că în biserică trebuie să stăm cu frică şi cutremur, «să luăm aminte Sfânta Jertfă a o aduce». Şi nu e vorba aici de rigiditate sau de teamă, ci de dragoste şi respect deosebit, conştienţi fiind că stăm înaintea Tatălui ceresc”, a mai spus IPS Irineu.

Biserica „Sfinţii Voievozi” de-a lungul veacurilor

Biserica „Sfinţii Voievozi” din Târgu Jiu a fost ridicată între anii 1748 și 1764 pe locul unei bisericuţe din lemn temeluite în anul 1717. De-a lungul timpului a purtat mai multe denumiri: Biserica Negustorilor (după cei doi negustori Dobre Sârbu şi Radu Cupeţu, care au contribuit esenţial la construirea ei), Biserica Domnească, Mănăstirea Domnească (în jurul ei au existat chilii în care a funcționat Şcoala Domnească) şi Catedrala din Târgu Jiu. Ca element de unicitate, pe tâmpla exterioară sunt pictaţi filosofi, proroci şi sibile. În prezent, biserica se ridică maiestuos într-un centru civic modern, în faţa Palatului administrativ din Piaţa Prefecturii, are forma de cruce specifică vechiului stil grecesc și se pare că n-a suferit modificări esenţiale, în ciuda intervențiilor succesive ce au avut loc de-a lungul timpului.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!