Theologica
Însuşirile familiei creştine

Însuşirile familiei creştine

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 12 Septembrie 2018

Omul a fost creat ca fiinţă socială, pentru a trăi încă din Rai împreună cu semenii săi: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Fac. 2, 18). Cea dintâi formă a vieţii sociale este familia. Pe ea se întemeiază apoi toate celelalte forme de viaţă socială. Însuşirile familiei creştine se desprind din învăţătura de credinţă a Bisericii noastre despre Taina Căsătoriei:
Unitatea şi egalitatea. Familia trebuie să fie întemeiată prin legătura dintre un singur bărbat şi o singură femeie. „Fiecare (bărbat) să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său” (I Cor. 7, 2).

Dragostea şi buna învoire dintre soţi. Când sila, sau alte pricini, ca de exemplu averea, duc la întemeierea unei familii, atunci rareori traiul între soţi este fericit.

Curăţia. Soţii să nu fie în apropiata înrudire trupească şi sufletească. Prin canoanele sale, Sfânta noastră Biserică a stabilit gradele de rudenie care fac cu neputinţă încheierea căsătoriei.
Sfinţenia. Familia trebuie să fie binecuvântată prin Taina Sfintei Cununii. Sfântul Apostol Pavel numeşte căsătoria, prin care se înfiinţează familia, „taină mare”, dar nu altfel, ci numai dacă ea este întemeiată în Hristos şi în Biserică (Efes. 5, 32). Pentru însemnătatea pe care familia o are în viaţa de obşte, binecuvântarea dumnezeiască este de neapărată trebuinţă.

Trăinicia. Căsătoria să fie pentru toată viaţa: „Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mat. 19, 6). Iar Sfântul Apostol Pavel spune: „Celor ce sunt căsătoriţi le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat. Iar dacă s-a despărţit, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său; tot aşa, bărbatul să nu-şi lase femeia” (I Cor. 7, 10-11). În afară de moartea trupească, Sfânta Biserică îngăduie desfacerea legăturii dintre soţi (divorţul) numai din pricini morale asemănătoare morţii trupeşti, cum sunt: necredincioşia (adulterul), sau alte legături trupeşti neîngăduite (Mat. 19, 9).


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!