Moldova
Întâlnire a voluntarilor Colegiului „Sfântul Nicolae“ din Iaşi

Întâlnire a voluntarilor Colegiului „Sfântul Nicolae“ din Iaşi

19 Februarie 2018

În perioada 12-15 februarie 2018, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, jud. Suceava, membrii Colegiului „Sfântul Nicolae" din Iaşi, sub coordonarea directorului Mircea Meriacri, au organizat teambuildingul Făurar, eveniment ce a avut ca scop stabilirea priorităţilor pentru semestrul al II-lea din acest an universitar, abordarea unor aspecte legate de activitatea lor ca studenţi ai facultăţii de teologie, dar şi întărirea spiritului de echipă.

Întâlnirea a debutat cu o sesiune privind fixarea obiectivelor pentru semestrul al II-lea. Pe baza chestiunilor discutate, membrii Colegiului au stabilit necesitatea redactării următoarelor documente, ca puncte de bază pentru asigurarea unor acţiuni eficiente: calendarul evenimentelor Colegiului „Sfântul Nicolae", definirea culturii organizaţionale a colegiului, conform valorilor pe care instituţia le promovează şi elaborarea unei fişe de evaluare a voluntarului, ca instrument al măsurării activităţii depuse.

A doua zi a continuat cu o discuţie legată de comunitatea academică. Facilitatorul sesiunii a fost Marius Deaconu, preşedinte al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR). Sesiunea a vizat aspecte legate de structura comunităţii academice, drepturile studenţilor şi diversele programe de studiu care pot fi accesate. Cealaltă jumătate a zilei a fost dedicată discuţiilor despre modalităţile de îmbunătăţire a procesului de promovare a activităţilor Colegiului „Sfântul Nicolae", moderatorul discuţiei fiind Marius Pârciu, specialist în comunicare. Mihai Dragoş, preşedintele Consiliului Tineretului din România (CTR), a fost moderatul sesiunii care a avut loc în a treia zi a întâlnirii. Acesta a discutat împreună cu studenţii despre importanţa colaborării între instituţii în vederea rezolvării unor probleme importante ale societăţii. Ultima zi a întâlnirii a fost încununată de participarea la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria Putnei. Aceasta a fost urmată de o sesiune în cadrul căreia s-au discutat concluziile de pe urma celor trei zile de training şi consecinţele acestei întâlniri pentru activitatea viitoare.

La finalul activităţii, domnul director Mircea Meriacri a declarat: La fel ca orice grup construit în jurul unui scop singular, şi comunitatea Colegiului „Sfântul Nicolae" are nevoie de o diagnoză periodică cu privire la direcţia acţiunilor implementate sau cu privire la nivelul motivaţiei prezente în rândul studenţilor. Cele câteva zile de activităţi intense au scos în evidenţă faptul că membrii CSN pot, îşi doresc şi vor pune în continuare umărul la construcţia unui exemplu de bună practică în materie de voluntariat şi implicare în comunitate.

Colegiul „Sfântul Nicolae" din Iaşi reprezintă comunitatea studenţilor ce promovează atât proiectele sociale, culturale, educative şi misionare organizate de aceştia, cât şi valorile unei societăţi moderne, în viziunea Bisericii lui Hristos. Prin numeroasele activităţi de voluntariat, studenţii colegiului îşi exprimă dorinţa de implicare în cadrul proiectelor derulate, iar aceştia dobândesc experienţa absolut necesară pregătirii lor profesionale.

(Larisa Alui-Gheorghe, referent Colegiul „Sfântul Nicolae" Iaşi)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!