Banat
Întâlnirea tinerilor ortodocși timișoreni din Grupul catehetic „Preot Ioan Imbroane”

Întâlnirea tinerilor ortodocși timișoreni din Grupul catehetic „Preot Ioan Imbroane”

Răzvan Fibișan, 10 Februarie 2018

Grupul catehetic „Preot Ioan Imbroane” al Parohiei Timi­șoara-Iosefin a început, în preajma Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox, seria întâlnirilor duhovnicești din noul an civil. În cadrul primei întâlniri, tinerii au avut posibilitatea de a afla mai multe aspecte ale proiectului de anul acesta al Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Orto­docși, ce a fost lansat de curând la Sibiu. De asemenea, au fost aduse informații despre conceptul ITO 2018, prezentându-se, totodată, sigla acestui eveniment internațional, precum și mottoul întâlnirii ce face trimitere la Anul Centenar 2018, proclamat în Patriarhia Română drept „Anul omagial al unității de credință și de neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. Nu în ultimul rând, s-a vorbit și despre Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, care este ocrotitorul spiritual al acestei întâlniri din toamna anului 2018, precum și despre multiplele și diversele sale inițiative privitoare la susținerea și educația tinerilor din Transilvania. Spre finalul întâlnirii, tinerii prezenți au discutat despre demararea unor noi proiecte în viitorul apropiat, prin care aceștia să se implice în acțiuni filantropice, precum și în activități de voluntariat.

Grupul catehetic de la Parohia Timișoara-Iosefin a luat ființă în anul 2011, la inițiativa părintelui paroh Ionel Popescu, iar de atunci întâlnirile grupului sunt neîntrerupte, desfășurându-se într-o atmosferă destinsă, de conver­sație prietenească de tip euristic, ce permite tuturor participanților să se simtă în elementul lor, să se poată deschide și să spună ce-i frământă. Grupul are menirea de a cultiva arta dialogului, dezvoltând în felul acesta relațiile de dialog și relațiile de cunoaștere între membrii săi. Metodele dialogale sau interogative nu numai că deschid perspectiva orizontalităţii şi bilateralităţii relaţiei dintre tineri, dar conferă întâlnirii un dinamism mai pro­nunțat, realizând un feedback mai consistent şi o mai mare varietate tematică. În cadrul întâlnirilor catehetice, tinerii și adolescenții au posibilitatea atât de a aduce spre dezbatere teme fundamentale și/sau actuale cu conținut religios, cât și de a aprofunda valorile perene ale cre­dinței, pe calea dialogului, așa cum sunt ele afirmate de Tradiția Bisericii Ortodoxe. Pe lângă expunerea de cunoștințe teologice, cateheza de grup se bazează și pe discutarea aspectelor legate de experiența personală de viață duhovnicească a participanților la dialog, aceasta având un pregnant caracter didactic, întrucât fiecare membru al grupului învață din experiența de viață a celorlalți.

Este evident faptul că, într-o societate secularizată, bazată pe o viziune scientistă şi pozitivistă, aproape exclusivă asupra lumii şi a omului, astfel de grupuri catehetice, pe lângă rolul educativ proeminent, mai au și o funcție instructivă, oferind un mediu prielnic formării şi creşterii religioase a tinerilor. Grupul catehetic de la Parohia Timișoara-Iosefin se adresează tinerilor de pe raza parohiei, oferind o platformă diversificată de întâlniri şi discuții „face to face” şi „online”, prin care se împărtășesc cunoștințe, experiențe şi legături comunionale duhovnicești, în ambianța vivicatoare a Bisericii lui Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!