Theologica
Înţelesul rugăciunilor şi darurilor pentru cei adormiţi

Înţelesul rugăciunilor şi darurilor pentru cei adormiţi

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 03 Noiembrie 2018

În Biserica Ortodoxă astăzi sunt Moşii de toamnă. În această zi creştinii merg la biserică şi se roagă pentru cei adormiţi. Slujba care se face pentru cei adormiţi se numeşte Parastas şi la ea credincioşii aduc colivă.

Parastasul nu e altceva decât o prescurtare a slujbei Înmormântării. Partea de căpetenie o alcătuiesc rugăciunile de dezlegare şi iertare, rostite de preot la sfârşitul slujbei, urmate, ca şi la înmormântare, de „Veşnica pomenire”. Se săvârşeşte în biserică, după Liturghie, iar când e cu putinţă, şi la mormânt. La Parastas se aduc întru pomenirea celui răposat colivă, pâine şi vin din care se toarnă peste mormântul celui răposat.

Coliva închipuie însuşi trupul celui adormit şi este totodată un semn văzut al credinţei noastre în înviere şi nemurire, deoarece este făcută din boabe de grâu, pe care Însuşi Domnul le-a înfăţişat ca purtând în ele icoana sau asemănarea învierii trupurilor: după cum bobul de grâu, ca să încolţească şi să aducă roadă, trebuie să se îngroape mai întâi în pământ şi apoi să putrezească, tot aşa şi trupul omenesc mai întâi se îngroapă şi putrezeşte, pentru ca să învieze apoi întru nestricăciune (Ioan 12, 24; I Cor. 15, 36).

De aceea, la binecuvântarea colivei de către preot, şi anume, când se cântă „Veşnica pomenire”, rudele şi prietenii celor adormiţi ridică tava (farfuria) cu coliva, legănând-o pe mâini, în semn de comuniune sau legătură cu cei adormiţi. Acelaşi lucru închipuie şi gustarea din colivă, după binecuvântarea ei.

În tradiţia românească, după slujba de la biserică se fac pomenirile sau agapele pentru cei adormiţi, care sunt mesele care se oferă în cinstea şi pomenirea celor adormiţi. Ele continuă tradiţia vechilor agape sau mese frăţeşti de la începuturile creştinismului.

Tot pomană se numeşte şi orice faptă de milostenie făcută pentru pomenirea şi folosul celor adormiţi, ca de pildă hainele sau lucrurile care se dau săracilor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!