Theologica
Întemeierea Bisericii

Întemeierea Bisericii

Biserica se întemeiază pe Jertfa de pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos şi pe Pogorârea Duhului Sfânt, când ia fiinţă prima comunitate creştină, formată din peste 3.000 de persoane în Ierusalim.

Creştinii ortodocşi sărbătoresc duminică Pogorârea Sfântului Duh, praznic cunoscut şi sub denumirea de Cincizecimea sau Rusaliile. Este ziua în care Sfântul Duh S-a pogorât în chip de limbi ca de foc peste Apostoli (Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 1-11). Această sărbătoare rememorează şi actualizează în fiecare an trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului Duh peste Apostolii Mântuitorului adunaţi în Ierusalim.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în una dintre predicile sale la această sărbătoare, spune: „Întemeierea Bisericii s-a făcut în etape. A început cu Întruparea Mântuitorului şi s-a finalizat cu Pogorârea Duhului Sfânt. Biserica are ca temelie şi cap pe Hristos, Dumnezeu Omul Care uneşte într-o singură Persoană viaţa divină şi viaţa umană. El pregăteşte pe ucenici ca fiind conducătorii Bisericii şi-i sfinţeşte în mai multe momente, dar deplina sfinţire a ucenicilor este Pogorârea Sfântului Duh peste ei. Sfântul Simeon Tesaloniceanul spune că i-a hirotonit diaconi când i-a chemat la slujire, i-a hirotonit preoţi când le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt: cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate», şi acum îi hirotoneşte episcopi în înţelesul de plinătatea harului prin Pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Ceea ce însă se află viaţă divino-umană într-o singură persoană se extinde acum prin lucrarea Duhului Sfânt în mai multe persoane într-o Biserică. Deci, Hristos este Capul Bisericii, iar Biserica, Trupul Lui, formată din toate persoanele care cred în Hristos, sunt botezate în numele Prea­sfintei Treimi şi au o viaţă duhovnicească primită de la Duhul Sfânt în care cresc duhovniceşte”.

Pogorârea Sfântului Duh, alături de sărbătoarea Sfintelor Paşti şi de ziua Duminicii, este una dintre cele mai vechi sărbători creştine.

Acest praznic marchează întemeierea Bisericii prin trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului Duh în lume ca să împuternicească pe Sfinţii Apostoli spre vestirea Evangheliei. Biserica devine o realitate văzută prin pogorârea Duhului Sfânt, iar a fi creştin înseamnă a avea pe Duhul Sfânt.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!