Theologica
„Întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului”

„Întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului”

Pr. Ciprian ­Florin Apetrei, 08 Februarie 2019

Biserica Ortodoxă mărturi­sește credința în Sfânta Treime, adică Dumnezeu Unul în ființă și întreit în persoane Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl este prima persoană a Sfintei Treimi și este Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, după cum mărturisim în Crez.

Sursa și unitatea Sfintei Treimi este Dumnezeu Tatăl, din care se naște mai înainte de toți vecii Dumnezeu Fiul și din care purcede Duhul Sfânt. Astfel, Tatăl este, în același timp, fundamentul unității Sfintei Treimi, cât și al distincției. A încerca să înțelegi nenașterea (Tatăl), nașterea (Fiul) sau purcederea (Duhul Sfânt) conduce la nebunie, spune Sfântul Grigorie Teologul.

Noi Credem într-unul Dumnezeu Tatăl, principiul și cauza tuturor; care nu S-a născut din cineva; singurul care există necauzat și nenăscut; este făcătorul tuturor. Este prin fire Tatăl singurului Unuia-Născut, Fiul Său (Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos) și Cel care purcede pe Duhul Sfânt.

Unitatea Sfintei Treimi având ca temei Persoana Tatălui este una dinamică, în care sunt valorificate distincţiile Persoanelor Sfintei Treimi prin relaţii unitare. Nu este o unitate abstractă, ci una de viaţă, prin care este evidenţiată reciprocitatea desăvârşită în cadrul relaţiilor intratrinitare. Faptul că Tatăl îl naşte pe Fiul şi îl purcede pe Duhul determină şi o relaţie de reciprocitate între Fiul şi Duhul.

Această relaţie îl evidenţiază pe Tatăl ca temei al unităţii intratrinitare. Dumnezeu Tatăl ca temei al unităţii intratrinitare nu anulează specificul relaţiilor între Persoanele Sfintei Treimi. Persoana Tatălui este temeiul de nezdruncinat al unităţii treimice. Din Tatăl izvorăşte întreaga existenţă. Sfântul Ioan Damaschinul îl numeste pe Tatăl „abis al fiinţei” şi Minte ca „abis al raţiunii”. Sfântul Maxim Mărturisitorul îl arată pe Tatăl ca Mintea cea necunoscută. Dumnezeu Tatăl este originea exclusivă a Fiului şi a Duhului Sfânt, deofiinţă cu El. Tatăl prin Fiul şi în Duhul Sfânt este originea a tot ce există.

Biserica Ortodoxă ne învață că Îl cunoaștem pe Tatăl prin Iisus Hristos și întru Duhul Sfânt. În același timp suntem invitați ca în fiecare zi să mărturisim prin rostirea Crezului credința noastră întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!