Theologica
Întruparea Cuvântului şi comuniunea  cu Dumnezeu

Întruparea Cuvântului şi comuniunea cu Dumnezeu

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 09 Ianuarie 2019

Învăţătura de credinţă ortodoxă se bazează pe revelaţia dumnezeiască în cele două moduri: naturală şi supranaturală. Revelaţia supranaturală culminează în Iisus Hristos, deoarece numai prin El ni s-a dat cunoaşterea deplină a lui Dumnezeu şi a lucrărilor Lui.

În Iisus Hristos Dumnezeu vine în maximă apropiere de noi, oamenii, ni-l revelează pe Dumnezeu în formă umană, împărtăşindu-ne cunoaşterea şi harul Său la nivelul şi posibilităţile noastre de primire. În locul cuvântului omului despre Dumnezeu, avem în Iisus Hristos cuvântul lui Dumnezeu către om, adică descoperirea şi împărtăşirea de Sine a lui Dumnezeu făcută omului. Iisus Hristos este culmea şi desăvârşirea Revelaţiei dumnezeieşti şi împlinirea planului lui Dumnezeu de mântuire a lumii şi îndumnezeire a omului. În El avem realizată împărăţia viitoare a lui Dumnezeu, de aceea Revelaţia în Iisus Hristos are un caracter definitiv, profetic şi eshatologic, de anticipare a ţintei finale a întregii creaţii.

Duhul Sfânt conduce Biserica şi pe creştini la tot adevărul (Ioan 14, 26), dar nu descoperă nimic nou, ci luminează la înţelegerea celor descoperite în Iisus Hristos: „Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14, 20). „El vă va călăuzi întru tot adevărul; că nu de la Sine va grăi, ci cele ce va auzi va grăi şi pe cele viitoare vi le va vesti. Acela Mă va slăvi, pentru că dintru al Meu va lua şi vă va vesti” (Ioan 16, 13-14).

Revelaţia dumnezeiască care a culminat în Iisus Hristos aduce omului cunoaşterea adevărată a lui Dumnezeu, a lucrării şi voii Lui şi oferă baza învăţăturii de credinţă despre Dumnezeu şi despre lucrarea lui mântuitoare. Aici întâietatea nu o au raţiunea şi cuvântul omenesc, ci cuvântul lui Dumnezeu şi trăirea adevărului descoperit. Raţiunea umană interpretează numai cuvântul lui Dumnezeu, fără a i se substitui sau a-l înlocui. Temelia nemijlocită a învăţăturii ortodoxe este întruparea Cuvântului. Întrucât Cuvântul S-a întrupat, El poate fi gândit şi învăţat. Întruparea Cuvântului nu are însă altă ţintă decât aceea de a ne aduce în comuniune cu Dumne­zeu-Sfânta Treime.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!