Theologica
Întruparea lui Hristos face posibilă reprezentarea lui Dumnezeu în icoane

Întruparea lui Hristos face posibilă reprezentarea lui Dumnezeu în icoane

Duminica următoare este numită a Ortodoxiei, deoarece la 11 martie 843 a fost organizată pentru prima oară cinstirea solemnă a dreptei credinţe în cea dintâi duminică din Postul Mare. Atunci a fost sărbătorită restabilirea cultului sfintelor icoane de către Patriarhul Metodie al Constantinopolului, din încredinţarea Sfintei Teodora, Împărăteasa Bizanţului.

Fundamentul dogmatic al cultului sfintelor icoane este Întruparea Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria la plinirea vremii. În acest sens, din Evanghelia după Ioan în capitolul 1 versetul 14 aflăm că şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”.

Între anii 325 și 787 au avut loc cele şapte Sinoade Ecumenice, evenimente de o importanță co­vâr­șitoare pentru definirea și delimitarea Ortodoxiei de curentele eretice venite din interior sau exterior. În această perioadă de patru secole și jumătate au fost definite dogma Sfintei Treimi și dogma hristologică. Această definire nu a însemnat însă o invenție teologică teoretică a credinței, ci o definire a ceea ce Biserica trăia și credea de veacuri. Egalitatea și consubstanțialitatea dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, faptul că Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purces din Tatăl din veșnicie au devenit piloni normativi ai credinței. Că în Iisus Hristos firea divină și cea umană sunt unite într-un singur Ipostas sau Persoană, că există două voințe sau lucrări în Persoana Sa, că taina acestei uniri permite reprezentarea sau circumscrierea Dumnezeului Celui necircumscris în icoană au reprezentat, de asemenea, adevărurile fundamentale ale credinței creș­tine ortodoxe dintotdeauna şi până astăzi. Datoria noastră în timpurile pe care le trăim este de a păstra nealterate aceste adevăruri fundamentale ale credinţei noastre ortodoxe şi aşa să le transmitem generaţiilor ur­mătoare de creştini ortodocşi.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!