Theologica
Învestirea cu harul Duhului Sfânt

Învestirea cu harul Duhului Sfânt

Înainte de patima Sa cea de bunăvoie, ştiind Domnul Iisus Hristos toate cele ce aveau să se întâmple cu El şi nevoind să-i lase pe Apostoli în deznădejde, le-a făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va călăuzi. Şi va vesti cele viitoare, îi va mângâia şi Îl va preamări, căci „din al Meu va lua şi vă va vesti”.

El se va numi Mângâietorul, fiindcă va mângâia pe cel ce se lasă călăuzit de El. Acest lucru s-a întâmplat la 10 zile de la Înălţarea Domnului la cer, de sărbătoarea Cincizecimii, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli. Din Sfânta Scriptură a Noului Testament în Cartea Faptele Sfinţilor Apostoli aflăm: Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi (Faptele Sfinţilor Apostoli 2, 1-4).

La Cincizecime, Sfinţii Apostoli au fost învestiţi cu putere dumnezeiască pentru marea lor misiune de propovăduire a Evangheliei la toate neamurile, după cuvântul poruncit lor de Mântuitorul: „Drept aceea mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh...” (Matei 28, 19-20).

După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolii au mers în toată lumea, au propovăduit Evanghelia la toată făptura, au întemeiat Biserici, au hirotonit preoţi, pentru ca aceştia să continue întreita lucrare misionară de propovăduire a Evangheliei, de sfinţire a credincioşilor prin harul sfintelor slujbe şi de povăţuire a credincioşilor pe cărările mântuirii.

Pentru noi, cei credincioşi, Pogorârea Duhului Sfânt are importanţă prin aceea că ni s-a dat posibilitatea fiecăruia să ne putem mântui prin colaborarea noastră cu harul dumnezeiesc pe care îl primim în Biserică prin Sfintele Taine şi alte slujbe bisericeşti, lucru care este bine evidențiat de cuvintele: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!”


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!