Banat
Învierea Domnului, sărbătorită în Banat

Învierea Domnului, sărbătorită în Banat

În toate bisericile și mănăstirile din cuprinsul Mitropoliei Banatului s-a săvârșit în noaptea de Paşti slujba Utreniei Învierii Domnului. Credincioșii bănățeni au fost prezenți în număr mare, primind de la ierarhi sau preoți Sfânta Lumină, adusă de la Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos.

Mii de timişoreni au luat parte, în noap­tea Sfintelor Paști, la slujba de Înviere de la Catedrala Mitro­politană „Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara. Sfânta Lumină a fost dăruită credincioșilor de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mi­tropolitul Banatului. Potrivit rânduielii liturgice, a urmat tradiţio­nala procesiune de înconjurare a sfântului locaş, după care Mitropolitul Banatului a adresat un cuvânt de învăţătură credincio­şilor prezenţi, reliefând semnifica­ția praznicului Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Slujba Utreniei Învierii a continuat în interiorul sfântului lo­caș, la finalul căreia, potrivit obi­ceiului îndătinat, toți credin­cioșii prezenți au primit „Paşti”.

Dimineața, Liturghia pascală a fost săvârşită de către Înalt­prea­­sfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. În cadrul acesteia, Înaltpreasfinţia Sa a dat citire cuvântului pastoral la Învierea Domnului.

Sărbătoarea Învierii Domnului la Arad

Mii de credincioşi arădeni au participat la slujba Învierii şi la Sfânta Liturghie din ziua praznicului Învierii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi ai catedralei.

Seara, pe platoul din faţa Ca­tedralei Arhiepiscopale, Înalt­prea­sfinţitul Timotei, înconjurat de preoţi din întreg cuprinsul eparhiei arădene, a întâmpinat venirea Sfintei Lumini, adusă de la Mormântul Domnului din Ie­rusalim, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a Consiliului Judeţean Arad. În cuvintele cântării „Lumi­nă lină”, chiriarhul a împărţit din Sfânta Lumină preoţilor prezenţi, spre a ajunge în toate bisericile din eparhie. Cu acest prilej, Înalt­preasfinţia Sa a rostit o scurtă alocuţiune.

Noaptea, la Catedrala „Sfânta Treime”, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba Învierii Domnului, înconjurat de soborul preo­ţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa a numeroși credincioşi, adresând, la momentul potrivit, un părintesc cuvânt de învăţă­tură.

În dimineaţa primei zile de Paşti, Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhie­rească la Catedrala Arhiepisco­pală.

Cu acest prilej, chiriarhul a rostit un cuvânt de învăţătură pus sub titlul „Cuvântul dintru început şi cuvântul dintâi”, ple­când de la începutul pericopelor biblice ale sărbătorii (Fapte 1; Ioan 1), care după o cercetare în sfera noţiunii care înlesneşte cunoaşterea de sine, simţământul comunicării şi comuniunii dintre oameni, subliniază modul de exprimare a personalităţii fiecăruia; apoi se lămureşte sensul cuvântului în sfera religiei, Mântuitorul Însuşi fiind Cuvântul lui Dumne­zeu, iar cuvintele Sale, învăţătură de urmat; minunea Învierii fă­când cu putinţă evidenţierea sensurilor spirituale care duc spre îmbunătăţirea continuă a vieţii credinciosului, a subliniat Înalt­preasfinţia Sa.

După acest cuvânt, părintele Simion Mladin a dat citire Pastoralei la Învierea Domnului, intitulată „Icoana Sfintei Învieri”.

În după-amiaza zilei de praz­nic, după ce a săvârşit slujba Vecerniei la Catedrala Veche din Arad, Înaltpreasfinţia Sa a oferit tradiţionala recepţie de praznicul Învierii Domnului, ostenitorilor Centrului eparhial, preoţilor din municipiu şi reprezentanţilor mă­năstirilor arădene, la Reşe­dinţa chiriarhală, la care au participat şi oficialităţi locale, reprezentanţi ai mass-media şi alţi credincioşi. Cu acest prilej, părintele Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, a rostit o alocuţiune despre importanţa unităţii tuturor credincioşilor, iar chiriarhul, plecând de la cuvântul decanului, a subliniat importanţa acesteia pentru împlinirea în cadrul epar­hiei, căutând înlăturarea oricăror pricini de dezbinare, având în ve­dere prilejurile pe care sărbătorile religioase în mod deosebit le oferă pentru promovarea pe plan local a bunei înţelegeri între naţiona­lităţi şi culte, exemplificând cu praznicul pascal din acest an. În finalul cuvântului a mulțumit tuturor pentru participare şi a transmis un părintesc salut familiilor celor prezenţi.

Bucuria Învierii lui Hristos trăită de credincioșii din Caransebeș

Mulțime de credincioşi caran­sebeșeni care au participat la sluj­ba Învierii Domnului, la Catedrala Episcopală din Caransebeş, au primit Lumina Sfântă de la Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului. Şi anul acesta a fost adusă în Episcopia Caransebeşului Sfânta Lumină de la Mormântul Domnului din Ierusalim.

Ierarhul a oficiat prima parte a Utreniei Învierii din noaptea Sfintelor Paşti, pe esplanada Ca­tedralei Episcopale, în prezența a numeroși credincioși, care au umplut Piața Miron Cristea, apoi a continuat în interiorul acesteia, unde potrivit obiceiului a sfinţit „Paştile”, pâinea şi vinul, din care credincioşii vor lua în fiecare zi din Săptămâna Luminată. Sfân­ta Liturghie a praznicului Învierii Domnului a fost săvâr­şită la Catedrala Episcopală, în prima zi a Sfintelor Paşti, de că­tre Prea­sfinţitul Lucian, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La sfân­ta slujbă au participat autori­tăți centrale, jude­țene și locale, precum și nume­roşi credincioşi, iar răspunsurile au fost date de corul acestui sfânt locaş, condus de părintele Gheor­ghe Tistu.

La orele serii, Preasfinţia Sa a oficiat slujba Vecerniei sau „A Doua Înviere”, în Catedrala Epis­copală din Caransebeş, în cadrul căreia, potrivit tradiţiei Bisericii noastre, a fost citită pericopa evan­ghelică în mai multe limbi.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!