Theologica
Învierea lui Lazăr

Învierea lui Lazăr

În sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor prăznuim învi­e­rea Sfântului și Dreptului Lazăr, prietenul lui Hristos. Biserica a rânduit ca să se sărbă­torească în această zi învierea lui fiindcă „sfinții și de Dumnezeu purtători Părinții noștri, sau, mai bine spus, Sfinții Apostoli, voind să pună, pentru curățire după postul cel de patruzeci de zile, Sfintele Pă­timiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, au pus această minune mai presus de fire. Căci dacă el a înviat la cuvântul lui Hristos și a trăit din nou, tot așa și noi, deși am murit, la trâmbița cea din urmă vom învia și vom trăi veș­nic”, se menţionează în Sinaxarul Triodului din această zi.

Părintele Alexander Schmemann ne atrage atenția că toată săptămâna a șasea a Postului Mare ne invită să devenim martorii celor întâmplate cu Lazăr și să ne identificăm cu el. Astfel, luni ni se spune: „Astăzi, umblând Hristos pe lângă Iordan, I S-a arătat boala lui Lazăr...”, marți: „Ieri și astăzi a fost boala lui Lazăr...”, miercuri: „Astăzi, Lazăr, murind, este îngropat și îl jelesc surorile...”, joi: „Două zile are astăzi Lazăr cel mort”, iar vineri: „Mâine, Domnul vine să ridice pe fratele cel mort al Martei și al Mariei”.

Învierea lui Lazăr ne este rela­tată de Sfântul Evanghelist Ioan, fiind prevestirea Învierii Domnului, dar și preînchipuirea învierii de obște a tuturor oamenilor la cea de-a doua venire a lui Hristos. De aceea, în troparul sărbătorii cântăm triumfător: „Învierea cea de obște mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule”.

În zilele care au premers Intră­rii în Ierusalim, Mântuitorul Se afla dincolo de Iordan, în Pereea, într-un ținut pustiu. Aici va primi vestea că Lazăr era grav bolnav și că este așteptat să-l vindece. Hristos nu pleacă spre Lazăr decât după două zile de la aflarea acestei vești. Ajunge în Betania, împreună cu ucenicii Săi, în cea de-a patra zi de la moartea lui Lazăr şi îl învie pe prietenul Său.

Prin învierea lui Lazăr, Hristos a oferit certitudinea că îi va învia pe toți oamenii. Așadar, nu vor învia numai drepții, în vreme ce păcătoșii vor dispărea, ci vor învia cu toții și se vor înfățișa la înfri­coșătoarea judecată.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!