Theologica
Învierea morţilor

Învierea morţilor

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 08 Februarie 2018

Toţi cei care au plecat din această viaţă sunt cu adevărat vii prin sufletele lor veşnice. În Simbolul credinţei mărturisim: „Aştept învierea morţilor; Şi viaţa veacului ce va să fie”. În ziua cea slăvită a celei de a Doua Veniri a lui Hristos, va avea loc învierea tuturor morţilor, pentru ca după aceea să urmeze Judecata cea de Apoi a întregului neam omenesc. În fața durerii morții, soluția nu este negarea psihologică a faptului morții, nici o aparentă acceptare a ei, care acoperă de fapt pierderea oricărei speranțe. „Fra­ților, despre cei ce au adormit nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care nu au nădejde” (I Tesaloniceni 4, 13). Ce nu trebuie să ignorăm? „De credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El” (I Tesaloniceni 4, 14). Faptul că așteptăm învierea morților nu este un răspuns de tip mistic la o nevoie de alinare psihologică a angoasei noastre în fața morții, nici o anestezie opioidă a agoniei noastre muribunde. Așteptarea noastră se sprijină pe mărturia mormântului gol al Învierii Domnului, pe conștiința că iadul „s-a amărât” după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul său de Paşti, pe certitudinea că moartea a fost biruită după unirea neamestecată și nedes­păr­țită a ceea ce este creat cu ceea ce este necreat în Persoana Dom­nului Iisus Hristos, pe moar­tea pe cruce cea de bunăvoie, pe pogorârea Lui „în cele mai de jos ale pământului” și pe Învierea Sa cea din a treia zi. Hristos este Mântuitorul lumii pentru că a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Ortodoxia pune accentul pe Înviere ca centru al întregii vieți creştine în care stă credinţa noastră după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră (...). Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce prin­tr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor în­via” (I Corinteni 15, 14; 15, 20-22). 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!