Oltenia
Școlile doctorale din România, reunite la Craiova

Școlile doctorale din România, reunite la Craiova

Gabriela Firu, 22 Septembrie 2017

Universitatea din Craiova organizează, în zilele de 21-22 septembrie, prima Conferinţă Naţională a Instituţiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat. Deschiderea oficială a conferinţei a avut loc, ieri, la Centrul de Restaurare, Conservare, Patrimoniu şi Vizualizare „Bengescu” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Evenimentul organizat de Biroul Insti­tuții Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) al Universităţii din Craiova a adunat peste 40 de directori ai şcolilor doctorale de la prestigioase universităţi din ţară, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale. „Este prima conferință a școlilor doctorale din România, conferință care a apărut dintr-o nevoie stringentă a clarificării lucrurilor în ceea ce privește studiile universitare de doctorat. Se știe foarte bine că aceste studii universitare au devenit al treilea ciclu în pregătirea universitară, o noutate pe plan național, și în aceste condiții trebuie regândit, reorientat tot ce se leagă de studiile universitare de doctorat. Suntem în faza în care fiecare universitate sau fiecare conducător de doctorat încearcă să-și aducă contribuția la dezvoltarea acestor studii universitare, astfel încât tezele de doctorat să fie lucrări de cercetare în domeniile respective. Cercetarea universitară va fi dezbătută la această conferință de reprezentanții a 40 de universități din țară, de aproximativ 45 de participanți, fiecare instituție organizatoare de studii universitare de doctorat este reprezentată fie la nivel de rector, fie la nivel de director al centrului de studii universitare de doctorat. Se vor discuta și probleme legate de legislația în domeniu, pentru că sunt foarte multe ambiguități, foarte multe lucruri neclare, atât în regulamentul elaborat pentru studiile universitare de doctorat, cât și în Legea învățământului. Așteptăm luări de poziție ferme, concrete, și sperăm ca la această conferință să avem participare și la nivelul ministerului, care să transmită ceea ce se va hotărî, ceea ce se va discuta la această întâlnire”, a declarat prof. univ. dr. Marin Bică, din cadrul Consiliului de coordonare al studiilor doctorale al Universității din Craiova.

Conferinţa se doreşte un cadru propice de discuţie, în care se vor dezbate probleme de mare interes pentru ciclul al treilea de învăţământ universitar: cercetarea doctorală a conducătorilor de doctorat, dar şi a studenţilor doctoranzi, vizibilitatea sa naţională şi internaţională, legislaţia actuală de acreditare şi reacreditare a domeniilor de doctorat şi a şcolilor doctorale, legislaţia privind obţinerea atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat, armonizarea relaţiei dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Instituţiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat.

„O teză de doctorat trebuie să cuprindă doar esența cercetărilor întreprinse”

„Agenda este foarte încărcată, având în vedere că se desfășoară joi și vineri până la prânz. Discuțiile se vor încheia vineri la prânz cu concluzii și eventual cu un memorandum pe care îl vom adresa Ministerului Educației Naționale și celor care iau decizii în acest sens. Vor fi propuneri de modificare, de adăugare la Legea învățământului, la regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat, ne vom spune părerea despre cum trebuie să elaborăm o teză de doctorat, pentru că am observat în ultimul timp o elaborare uneori exagerată a unei teze de doctorat. Noi vrem să propunem ca o teză de doctorat să cuprindă doar esența cercetărilor celui care le întreprinde și nicidecum o trecere în revistă a ceea ce s-a realizat până în momentul respectiv sau să se compare rezultatele cercetărilor proprii cu rezultatele cercetărilor altora din domeniu, pe o întindere foarte mare a tezei respective. Noi sperăm ca ceea ce se va hotărî să fie luat în considerare la o viitoare lege care să normeze ceea ce se întâmplă în studiile universitare de doctorat”, a subliniat prof. univ. dr. Marin Bică, din cadrul Consiliului de coordonare al studiilor doctorale al Universității din Craiova.

 


 

Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!