Theologica
Absența lui Toma

Absența lui Toma

La prima arătare a Domnului după Înviere Apostolilor Săi, aflăm de la Sfântul Evanghelist Ioan că „Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus” (Ioan 20, 24). Întrebarea legitimă care se ridică este: unde era Toma? Un răspuns pertinent îl oferă Sinaxarul Bisericii Iacobite Siriene din Mala­bar - India, care arată că din Vinerea Sfintelor Pătimiri Apostolii nu mai știau nimic despre ce se întâmplase cu Domnul nostru Iisus Hristos, rămânând ascunşi de frica iudeilor. În noaptea de sâm­bătă spre duminică, Toma a ieşit de unde erau ascunşi Apostolii şi a mers la mormântul unde era îngropat Trupul Domnului Iisus Hristos, dar văzând paza legionarilor romani nu s-a apropiat, mergând mai departe să caute mâncare pe care să o ducă fraţilor săi întru apostolie. Când s-a întors a aflat de la ceilalţi Apostoli că Domnul a înviat şi ei L-au văzut. Aici revenim la relatarea evan­ghelică a Sfântului Apostol Ioan: „Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25).

 Conform Sinaxarului Bisericii Iacobite Siriene din Malabar - India, Toma a crezut din primul moment, iar dialogul dintre el și ceilalți Apostoli nu denotă o îndoială asupra Învierii, ci asupra posibilității arătării Domnului cu Trupul pământesc. În acest sens, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că Toma nu se îndoiește de faptul că Hristos a înviat, ci de faptul că El Se mai poate afla după Învierea Sa într-un trup vizibil.

Dovada Învierii cu trupul a Domnului o constată Toma la opt zile după Înviere. Iată ce spune Sfântul Evanghelistul Ioan despre acest moment: „Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20, 26-27).


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!