Acces mai ușor la terapii pentru boli grave

27 Aprilie 2018

Un act normativ care modifică şi completează OUG 77/2001 stabilește noi mecanisme care vor sta la baza încheierii contrac­telor cost-volum/ cost-volum- rezultat pentru medicamentele care deţin o decizie de includere condiţionată în Lista de compen­sate şi gratuite. „Noile regle­mentări vor asigura accesul pacien­tului la tratamentul cel mai bun din punct de vedere ştiinţific şi medical”, a declarat Sorina Pintea, ministrul sănătăţii, într-un comunicat de presă remis de Ministerul Sănătății.

Astfel, aceste noi reglementări vor asigura accesul pacienţilor cu afecţiuni grave (oncologice, boli rare, hepatită C, cardiovas­culare, scleroză multiplă) la toate medicamentele destinate unei indicaţii terapeutice în concordanţă cu starea sănătăţii şi comorbidităţile acestor pacienţi, şi nu la un singur medicament, aşa cum era reglementat până în prezent.

Pentru pacienţi nu va exista nicio contribuţie personală, diferenţa dintre preţul de comercializare şi costul efectiv/pacient va fi acoperită de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă cu titlu de contribuţie trimestrială.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!