„Această înfrăţire înseamnă îndemn la lucrare misionară comună“

Ciprian Bâra, 13 Decembrie 2008

Joi seara, în cadrul slujbei de Priveghere închinate Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, Preafericitul Părinte Patriarh, împreună cu Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, alături de un ales sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a câteva sute de credincioşi, a săvârşit slujba specială de preluare a unor părticele din cinstitele moaşte ale Sfântului Ierarh Spiridon. Moaştele Sfântului Spiridon s-au aflat în paraclisul patriarhal „Sfântul Spiridon“ - Nou. Din acestea au fost luate mici părticele, care au fost dăruite Bisericii „Sfântul Spiridon“ - Vechi din Capitală, unde şi-au avut locul până când aceasta a fost dărâmată, în timpul regimului comunist.

La finalul slujbei Vecerniei oficiată la Biserica „Sfântul Spiridon“ - Nou, înaintea săvârşirii rânduielii speciale de aşezare a sfintelor moaşte în noua raclă ce va fi găzduită de Biserica „Sfântul Spiridon“ - Vechi, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat faptul că joi seara a avut loc un moment deosebit de înfrăţire a două biserici din Capitală, prin faptul că amândouă poartă hramul Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni, una dintre aceste biserici, „Sfântul Spiridon“ Nou, deţine o parte din moaştele Sfântului Spiridon, iar cealaltă nu avea moaşte ale sfântului său ocrotitor.

Mângâiere pentru credincioşi şi gest de recunoaştere

PF Părinte Daniel a arătat că această rânduială a avut loc „pentru că este nevoie să arătăm şi dreptate, şi evlavie, şi solidaritate sau iubire, şi ajutorare frăţească. Am hotărât ca o parte din moaştele Sfântului Spiridon, care se află în Biserica-paraclis patriarhal, «Sfântul Spiridon» - Nou, să fie restituite Bisericii «Sfântul Spiridon» - Vechi, ca o mângâiere pentru credincioşi şi ca un gest de recunoaştere şi recunoştinţă, pentru că timp de 50 de ani moaştele Sfântului Spiridon din Biserica «Sfântul Spiridon» - Vechi au fost adăpostite aici. Prin faptul că o parte din moaştele Sfântului Spiridon vor pleca în seara aceasta înapoi unde au fost, dorim să arătăm înfrăţirea dintre cele două biserici ocrotite de acelaşi sfânt ierarh, făcător de minuni, apărător al dreptei credinţe şi în acelaşi timp om milostiv şi bineplăcut lui Dumnezeu, iar această înfrăţire înseamnă şi un îndemn la lucrare misionară comună“.

În continuare, Patriarhul României a evidenţiat faptul că Biserica „Sfântul Spiridon“ - Nou, devenită paraclis patriarhal în rang de catedrală, ca o catedrală misionară pentru toate categoriile de misionari, clerici, monahi, are nevoie de înnoire şi de restaurare a tuturor spaţiilor liturgice, deoarece de aici se transmit uneori Sfinte Liturghii şi sfinte slujbe la Televiziunea Trinitas TV şi la Radio Trinitas, precizând, de asemenea, că în jurul bisericii „Sfântul Spiridon“ - Vechi s-au creat foarte multe instituţii social-filantropice, medicale, culturale, misionare, prin grija părintelui vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor Ioan Iordache, parohul bisericii.

Programe comune spre binele comun al credincioşilor

Preafericirea Sa a anunţat pe toţi cei prezenţi că la Biserica „Sfântul Spiridon“ - Nou vor fi derulate mai multe activităţi socio-culturale, arătând că „cele două biserici trebuie să aibă o lucrare misionară dinamică, complementară şi trebuie ca împreună să realizeze programe comune spre binele comun al credincioşilor. Dorim ca, în viitor, de aici să se transmită şi slujbe consacrate, cu ocazia diferitelor evenimente naţionale şi internaţionale, interortodoxe şi panortodoxe, dar să avem şi serii de cateheze, mai ales cateheze şi învăţături privitoare la familia creştină astăzi. Avem nevoie, de asemenea, de cateheze şi rugăciuni speciale pentru tineretul nostru“.

Spre finalul cuvântului de învăţătură, Patriarhul românilor a menţionat faptul că la paraclisul patriarhal închinat Sfântului Ierarh Spiridon vor mai fi numiţi noi slujitori, profesori universitari, pentru creşterea calităţii predicii şi a cuvintelor de învăţătură, ţinând cont de rolul misionar-educativ al acestei biserici.

Bisericuţa renăscută şi-a primit ocrotitorul

În continuare, a avut loc rânduiala specială a aşezării sfintelor moaşte în raclă, după care PS Ciprian Câmpineanul a purtat racla cu moaştele Sfântului Ierarh Spiridon şi cu cei doi papuci ai săi spre bisericuţa aflată în intersecţia „Piaţa Naţiunilor Unite“.

Moaştele au fost întâmpinate aici de către un sobor de preoţi şi diaconi condus de părintele Ioan Iordache, care, exprimându-şi bucuria şi emoţia sfântă a momentului, ne-a declarat: „Iată că acum, după 50 de ani, se întorc din nou acasă moaştele Sfântului Spiridon, cum spunea Preafericitul Părinte Daniel. Ca semn de bucurie, ca semn de unitate, ca semn de frăţietate, am luat numai o parte din moaştele ocrotitorului nostru potrivit, am putea zice, cu dimensiunea bisericuţii noastre şi cu ceea ce Sfântul Spiridon, de fapt, ne-a învăţat pe toţi că înseamnă smerenia. Întru smerenie lucrând, câştigăm rodul rugăciunii, rodul sporului“.

S-a împlinit dorinţa enoriaşilor şi a preoţilor slujitori

Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul a purtat racla cu moaştele Sfântului Spiridon în biserică pentru a le arăta credincioşilor, iar mai apoi a ţinut un cuvânt prin care a subliniat faptul că Sfântul Spiridon s-a întors „acasă la el“, pentru osârdia şi rugăciunile neîncetate ale credincioşilor şi ale slujitorilor altarului, care l-au aşteptat pe sfântul lor ocrotitor timp de 50 de ani. „Dumneavoastră, cei care veniţi în fiecare duminică şi sărbătoare la «Sfântul Spiridon» - Vechi, vă aduceţi aminte că ideea aducerii moaştelor a fost exprimată cu mult timp în urmă. Am primit mai întâi ca mângâiere un papuc al Sfântului, iar acum, prin bunăvoinţa şi dragostea PF Părinte Patriarh Daniel, am dobândit un fragment din moaştele care se păstrează la Biserica Sfântul Spiridon - Nou“, a precizat Preasfinţia Sa.

După săvârşirea unei slujbe de mulţumire, PS Ciprian Câmpineanul a aşezat racla cu moaştele Sfântului în baldachinul special amenajat din cadrul aşezământului socio-medical, unde vor sta până duminică noaptea târziu, pentru a se putea închina toţi credincioşii.

Biserica renăscută a Sfântului Spiridon va avea cel mai mare centru social-medical

Aşezată în inima Bucureştiului, la câţiva paşi de vechiul Pod al Mogoşoaiei (Calea Victoriei), lângă fosta Operetă, mica biserică a fostei Mănăstiri „Sfântul Spiridon“ - Vechi stă mărturie şi astăzi la tumultoasa istorie a locurilor de aici. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, aici era o bisericuţă de lemn, cum se menţionează într-un document de la Şerban Cantacuzino. La începutul secolului al XVIII-lea, biserica avea case de zid în jurul ei, cum se precizează într-un document de la 21 martie 1716, în care locuia Mitrofan Tipograful. Este posibil ca atunci şi biserica să fi fost de zid. Până în 1863, biserica a fost mănăstire. În 1960 a fost înfiinţată ca parohie de sine stătătoare, cu denumirea „Sfântul Spiridon“ - Vechi. La 27 august 1987, biserica a fost dărâmată la ordinul comuniştilor. În 1993, la dorinţa credincioşilor, s-a rezidit biserica, pe vechile ei temelii, respectându-se atât conturul fundaţiilor, cât şi vechiul nivel al pardoselii interioare, cu cinci trepte mai jos decât trotuarul. A fost sfinţită la 26 octombrie 1996, de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist şi patriarhul Ignatie al IV-lea al Antiohiei.

În prezent, parohia dezvoltă un centru socio-medical performant în care vor beneficia de diverse programe enoriaşii cu posibilităţi financiare reduse. Părintele paroh Ioan Iordache ne-a povestit că „lucrările de construcţie a centrului de la «Sf. Spiridon» - Vechi au început în 2003. Centrul este format din patru clădiri, în care sunt în curs de amenajare o cantină, unde vor primi trei mese calde pe zi în jur de 100 de copii săraci, 20 de cabinete medicale, şase laboratoare, o farmacie, trei săli de meditaţie pentru elevi, unde 75 de copii vor avea posibilitatea să participe la cursuri gratuite“. Sălile noului centru care va fi cea mai mare unitate de acest fel pe care Biserica Ortodoxă Română o deţine vor fi dotate cu calculatoare şi mobilier modern.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!