Lumina literară şi artistică
ACTUALITATE: Lucrări de artă de pe frontul  Marelui Război

ACTUALITATE: Lucrări de artă de pe frontul Marelui Război

Daniela Șontică, 22 Aprilie 2018

„Atelier de front. Artiști români în Marele Război" este expo­ziția pe care o puteți viziona până la sfâr­șitul lunii aprilie 2018, la Muzeul Na­țio­nal de Artă al României din Capitală. Expoziția aduce în prim plan pagini emo­ționante din Primul Război Mondial, scrise cu penel, cărbune și culori de pictorii mobi­lizați. Numită și Marele Război, prima confla­grație mondială a fost traumatizantă pentru toți: soldații și ofițerii de pe front, pentru cei rămași acasă, pentru voluntari, pentru reporterii de front, dar și pentru artiștii trimiși special pentru a consemna în felul lor, artistic, aspecte din vremea războiului.

Au existat atât artiști combatanți, cât și mobilizați special de Marele Cartier General, retras la Iași. Printre ei s-au aflat: pictorii Nicolae Tonitza, Ion Theodo­rescu-Sion, Camil Ressu, Ștefan Dimitrescu și sculp­torii Oscar Han, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel Medrea.

Lucrările lor arată dramele surprinse: ale oamenilor obișnuiți, ale celor care luptă fără arme, ale celor care se pregătesc să intre în luptă sau scene de război pur și simplu. Nu sunt doar opere de artă, ci adevărate documente care compun împreună un mare tablou, care arată viața plină de neajunsuri și umilințe pe front și din spatele lui. În felul acesta avem o pagină specială de istorie cu tot ce a însemnat acest război pentru români: uneori învinși în bătălii, alteori învingând cu eroism și cu jertfe omenești.

Multe dintre lucrările acestei expoziții au fost aduse din alte muzee: Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I" din București, Complexul Muzeal „Moldova" din Iași și Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus" din Ploiești.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!