Theologica
Aducătorul Bunei Vestiri, Arhanghelul Gavriil

Aducătorul Bunei Vestiri, Arhanghelul Gavriil

Arhanghelii sunt numiți marii purtători de vești bune. Slujirea lor, după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, constă în descoperirile făcute profeților, cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume îngerii, iar prin aceștia, oamenilor. Între sfinţii arhangheli este şi Gavriil, cel care apare în iconografie având un crin în mână. Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea buna Sfintei Fecioare Maria; el este cel care a vestit „taina cea din veac ascunsă”; el este vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Arătarea Arhanghelului Gavriil către Preasfânta Fecioară Maria și vestea adusă de el a fost cea mai mare dintre toate binevestirile pe care le-a auzit vreodată neamul omenesc. Îngerul purtător de crin este primul purtător de cuvânt al veştii celei bune pentru mântuirea omului, al faptei celei minunate a lui Dumnezeu - întrucât mântuirea omului nu putea veni fără fapta cea minunată a lui Dumnezeu. Preacurata Fecioară Maria a fost prima care a primit această veste bună şi a fost cel dintâi om care s-a cutremurat de frică şi de bucurie.

Sfântul Arhanghel Gavriil este unul dintre cei șapte îngeri de mare sfat care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. El a fost trimis mai întâi de Dumnezeu la preotul Zaharia, în Templul din Ierusalim, pentru a-i vesti naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Arhanghelul Gavriil este trâmbița ce aduce veștile cele bune ale lui Dumnezeu.

 În Vieţile Sfinţilor, despre Sfântul Arhanghel Gavriil aflăm că: „Pe binevestitorul mântuirii noastre, pe marele slujitor al lui Dumnezeu, pe trimisul cel purtător de bucurie la Preacurata Fecioară Maria, pe Arhanghelul Gavriil, se cuvine să-l lăudăm cu cântări (…) pentru că întâiul sobor al acestuia se prăznuieşte a doua zi după Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, adică la 26 martie…”

În calendarul bisericesc. Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, în ziua de după Buna Vestire, pe 8 noiembrie, când sărbătorim Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, și pe 13 iulie, când se face pomenire de toate minunile săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!