An omagial

„Doar când mergi înlăuntrul tău afli cine ești”
09 Iulie 2017
Totul a început în anul 1922, în satul Condrița din Basarabia, când s-a născut al șaptelea copil al familiei Cosma și Maria Braga, cel care va deveni peste ani cunoscutul...
Cei dintâi apărători ai icoanelor
06 Iulie 2017
Ca urmaș duhovnicesc al Sfântului Atanasie cel Mare și sprijinitor în deceniile imediat următoare al dogmelor creștine consemnate la Sinodul I Ecumenic, Sfântul...
Amintirile unui elev despre Patriarhul Justinian
28 Iunie 2017
Preotul dr. Augustin Rusu, parohul Bisericii Iancu Nou-Bălăneanu din Capitală, a slujit Biserica Ortodoxă Română vreme de mai bine de două decenii în Administrația...
Icoana, mărturie a Împărăției lui Dumnezeu în lume
25 Iunie 2017
Ceea ce cuvântul comunică prin auz, icoana o arată în chip tăcut, prin reprezentare. Conţinutul şi mesajul icoanei ortodoxe mărturisesc, pe de o parte, adevărul că Fiul lui...
„Izvorul inspiraţiei artistice a icoanei este înrădăcinat în asceză”
22 Iunie 2017
Bisericile din Rusia de după 1990 au renăscut nu doar în ceea ce priveşte stilul arhi­tec­tural, ci şi cel iconografic. Chiar dacă paşii sunt încă timizi, câteva şcoli...
„Cinstea dată chipului trece asupra prototipului”
22 Iunie 2017
În scrierea sa intitulată „Despre Sfântul Duh”, Sfântul Vasile cel Mare ne prezintă un argument foarte important în favoarea cinstirii sfintelor icoane, care...
Sectorul de relații externe, inițiativa Patriarhului Justinian
20 Iunie 2017
Părintele Ilie Georgescu a fost beneficiarul unei burse de studii teologice în Occident în vremea vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina, răsplătindu-i încrederea...
Pictorul Iosif Keber sau talentul pus în slujba Bisericii
18 Iunie 2017
Iosif Keber a fost un artist de o reală complexitate. Pictură murală, gravură, desen, peisaj, portret, natură statică - a îmbrăţişat genuri şi specii dintre cele mai valoroase ale picturii. Ca o trăsătură caracteristică artistului Keber trebuie...
Adevărul și dreptatea, întruchipate în ființa lui
18 Iunie 2017
Sunt mulți oameni curajoși care, în primii ani după instalarea regimului comunist în România, au ridicat vocea împotriva acestei calamități, realizând dimensiunea tragică a ceea ce urma să însemne pentru Biserică și societate o conducere...
Cântarea în comun, inițiativa Patriarhului Justinian
15 Iunie 2017
Cântarea în comun, în special la slujba Sfintei Liturghii, se regăsește în multe dintre biserici. Puțini credincioși cunosc, însă, că acesta a fost unul...
Sfântul Ierarh Metodie, mărturisitor al cinstirii icoanelor
14 Iunie 2017
Biserica noastră Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Ierarh Metodie Mărturisitorul. De numele lui se leagă Sinodul din 843 de la Constantinopol prin care s-a restabilit...
Părintele Benedict Ghiuș și taina Rugului Aprins
11 Iunie 2017
Calendarul memoriei ni-i descoperă zilele acestea pe mărturisitorii Rugului Aprins, de la a căror arestare în noaptea de 13-14 iunie 1958 se împlinesc 59 de ani, dar mai ales pe părintele Benedict Ghiuș, membru marcant al Rugului Aprins și...
Părintele Toma Chiricuță, misionarul mărturisitor
06 Iunie 2017
Recunoscut în București ca unul dintre cei mai iscusiți predicatori și apologeți din perioada interbelică, părintele Toma Chiricuță a continuat să fie un...
Icoana Rusaliilor, portretul nașterii Bisericii
06 Iunie 2017
Icoana ortodoxă am putea spune că este un „instantaneu” al veșniciei întrupate, este imaginea peste veacuri a Dumnezeului Întrupat, Răstignit și Înviat pentru mântuirea...
Icoana Pogorârii Sfântului Duh și unitatea Bisericii
04 Iunie 2017
Faptele Apostolilor descriu cu suficiente amănunte cele petrecute în zilele care au urmat Învierii Domnului, numărate ceas de ceas de martorii acestei minuni, dar care nu pricepeau, încă, tainele Împărăţiei cerurilor. Această înţelegere cu totul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!