An omagial

File de agendă
29 Decembrie 2018
2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoților, învăță­torilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. 1...
Crăciunul reginei Maria
17 Decembrie 2018
Marele Război a fost încercarea care a călit sufletul și spiritul românesc, care i-a făcut pe oameni să se apropie mai mult ca oricând de Dumnezeu și să rezoneze la...
Răzeni, satul de făuritori ai Marii Uniri
12 Decembrie 2018
În contextul Anului omagial al unității de credință și de neam și al Anului comemo­rativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română, dar și în perspectiva...
Românii și valorile în care cred
16 Decembrie 2018
În linii mari, profilul psihologic al românului se suprapune unei imagini descriptive a trăsăturilor dominante de personalitate în raport cu alte tipologii de personalitate specifice celorlalte popoare. Realizarea însă a unui profil psihologic al...
Locaș de veșnică odihnă pentru soldații Marelui Război
08 Decembrie 2018
Peste 1.600 de militari de diferite naționalități căzuți la datorie în luptele din împrejurimile oraşului Târgu-Jiu și din trecătorile Vulcan și Surduc au fost centralizaţi...
Monument dedicat eroinelor de la Vidra
08 Decembrie 2018
Un monument dedicat eroinelor din Marele Război din localitatea vrânceană Vidra a fost inaugurat în ajunul Zilei Naţionale a României, în prezenţa autorităţilor publice şi a...
Până când război? Pământul cere pace!
09 Decembrie 2018
Ultimele trei luni ale ­anului 1918 au surprins pe toată lumea prin „schimbarea de direcție” pe care a luat-o politica mondială. Prefacerile sociale, surprizele de pe front, răbufnirile opresaților din cauza ocupanților de tot felul și-au...
„România? Și pe mine mă doare...”
02 Decembrie 2018
Există oameni „ciudați”, dintre aceia care plâng atunci când toată lumea e veselă și cântă. Am întâlnit unii care, de ziua lor, când toată lumea le urlă „La mulți ani!”, se închid în baie și plâng că au mai îmbătrânit cu un an, precum și alții...
Centenarul Marii Uniri
02 Decembrie 2018
Unirea înfăptuită cu o sută de ani în urmă, numită de unii Mare, s-a făcut - printr-o comparație deloc deplasată, ca și Biblia de la București, tipărită acum 330 de ani, numită de istorici și filologi Biblia lui Șerban - de românii din toate...
Preoții care au rostit „Cel dintâi Amin” al Marii Uniri
02 Decembrie 2018
În zorii duminicii de 1 Decembrie 1918, înainte de a fi citită public Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, s-au ținut slujbe oficiale concomitent în două locașuri de cult: una în Biserica ortodoxă „Sfânta Treime”, Maieri I, din orașul...
Rugăciunile Unirii
02 Decembrie 2018
Marea Unire își are istoria și poveştile sale. Unele au fost bătătorite în timp de istorici și sunt cunoscute de către întregul neam românesc, dar altele au fost ținute, cumva, la index, iar acest fapt s-a datorat jumătății de veac comunist în...
Principalele evenimente din decembrie 1918, anul Marii Uniri
29 Noiembrie 2018
1 decembrie - La Alba Iulia, în Sala „Casinei” (astăzi Sala Marii Uniri), cei 1.228 de delegați ai națiunii române din Transilvania (600 aleși de populație...
File de agendă
29 Noiembrie 2018
1 decembrie - 935 de ani de la nașterea prințesei Anna Comnena, istoric bizantin (1083-1153); se adoptă decretul privind înfiin­țarea Casei de depuneri...
Ierarhul împlinirii idealului naţional
02 Decembrie 2018
Personalitate excepțională a începutului de secol XX, Patriarhul Miron Cristea a marcat istoria noastră, fiind implicat în marile evenimente ale timpului său. „Om de echilibru”, ierarhul plecat din scaunul episcopal de la Caransebeș s-a manifestat...
Memoria lui Alexandru Marghiloman la Buzău
02 Decembrie 2018
În Buzău, o stradă importantă, un conac transformat în centru cultural și parcul ce-l înconjoară poartă numele omului politic Alexandru Marghiloman (1854-1925), prim-ministru al României în perioada martie-octombrie 1918. Reședința ce i-a...

Arhivă ediții

Contactează-ne!