Analiză

La ce bun educația?
13 Septembrie 2015
Istoria, mai veche sau mai recentă, ne arată că aceia care și-au cultivat spiritul au lăsat „dâre" în lume, au transformat-o, au ridicat-o din punct de vedere tehnic, material, spiritual. Puterea unei comunități nu depinde numaidecât de bogății...
Frica, însoțitorul nostru de la leagăn la mormânt
30 August 2015
Prieten, indicator al unei posibile vindecări, dar și dușman teribil, frână benefică în drumul spre o (pre)vizibilă prăpastie, sau blocaj în calea trăirii vieții, frica este însoțitorul nostru de la leagăn până la mormânt. Vom intra, în cele ce...
Invitație la discernământ
26 Iulie 2015
„Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau foarte bune” (Facerea 1, 2).
Concediul - un bun prilej al regăsirii firescului
19 Iulie 2015
Lumea noastră ambientală este una a stresului și a dependențelor. Timpul social al societăților globalizate, de tip capitalist și consumerist, este mult mai accelerat decât timpul social al societăților premoderne și moderne. Cadrele sociale ale...
Parteneriatul civil se substituie familiei
22 Mai 2015
La nici un an de când a primit un vot negativ, propunerea legislativă privind parteneriatul civil a fost înaintată, sub o altă formă, spre legiferare, parlamentarilor români. Însă, în urma voturilor negative primite...
Bucuria vieţii şi păcatul avortului
27 Martie 2015
Viaţa umană începe în momentul concepţiei. Omul este suflet şi trup încă de atunci, iar avortul este un păcat extrem de grav, care afectează copilul, mama, tatăl, familia şi societatea. Din păcate, adesea avortul este prezentat...
„Viaţa nu este o distracţie, ci în mod esenţial o cruce“
11 Martie 2015
Cine nu-şi asumă crucea demisionează de la îndatoririle sale. E asemenea unei păsări care a crescut doar în colivie, şi când îi dai drumul să se descurce singură, după o săptămână-două se prăpădeşte. Fără cruce nu e...
Religia se predă în toate ţările europene
08 Martie 2015
În toate ţările din Uniunea Europeană, ora de religie este prezentă într-o formă sau alta în şcolile publice finanţate de stat. Dimensiunea naţională a prezenţei religiei în şcolile europene este diversă, cu rădăcini...
Ora de religie, garanţia morală a României
19 Noiembrie 2014
Creştinilor ortodocşi li se poate părea inutil să li se argumenteze de ce trebuie să pledezi pentru predarea religiei în şcolile publice. Pentru un credincios, necesitatea orei de religie este evidentă. Cei care militează pentru scoaterea...
Realitatea dumnezeiască şi etica omului necredincios
12 Noiembrie 2014
Forma modernă de democraţie s-a dezvoltat în cadrul societăţii britanice. Chiar dacă diferită de accepţiunea clasică, cea antică, considerată aproape ideală, noţiunea de democraţie s-a conturat ca un exerciţiu al părerii exprimate liber, pe...
Educaţia ca pregătire pentru veşnicie
17 Septembrie 2014
Trăim într-o lume în care se valorizează maximal prezentul şi apropiatul. Ceva este catalogat a fi bun sau folositor, inclusiv în educaţie, în măsura în care serveşte unei cauze sau cerinţe concrete. Se tot spune că...
Problematicile cu care se confruntă învăţământul
16 Septembrie 2014
Profesorul consilier şcolar se confruntă în şcolile româneşti „cu problematica unei anumite agresivităţi, cu problematica demotivării pentru învăţare sau problematica motivaţiei şcolare, cu problematica absenteismului...
„Important este ce aşteaptă viaţa de la noi, nu noi de la ea“
03 Septembrie 2014
„Arăţi de parcă ţi s-au scufundat toate corăbiile.“ De câte ori nu aţi auzit spusă în preajma dumneavoastră această remarcă? E un fel de a spune, mai pe ocolite, că arătăm ca nişte oameni deprimaţi. Cum recunoaştem...
În România se nasc prea puţini copii
24 August 2014
După anul 1989, populaţia României s-a redus cu peste 3,1 milioane de locuitori, o cauză fiind şi emigraţia, în condiţiile în care în 2007, considerat vârful plecărilor în străinătate, aceasta a fost de 458.000...
Dragostea şi dreptatea
23 Iulie 2014
Societatea modernă simte o nevoie din ce în ce mai acută de a-şi legitima existenţa şi activitatea prin noţiunea de dreptate, interpretată într-un sens care depăşeşte spaţiul juridic. Observaţia este uşor de verificat în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!