„Anul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii“

Ciprian Bâra, 29 Decembrie 2008

▲ Pe tot cuprinsul Patriarhiei Române, în anul 2008 s-au organizat manifestări şi acţiuni care au subliniat importanţa cultural-religioasă a Sfintei Scripturi şi a Sfintei Liturghii, la nivel central şi local (media, publicistică şi editorialistică, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale şi teologice, expoziţii etc.), cu adresabilitate directă către tineri ▲ Evenimentul central al acestor acţiuni a avut loc în Arhiepiscopia Târgoviştei, când s-a lansat ediţia jubiliară a Liturghierului lui Macarie, prima carte tipărită pe teritoriul românesc ▲

În cadrul lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Orotodoxe Române, întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, în perioada 5-7 martie a.c., s-a hotărât: proclamarea anului 2008 ca „An jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii“. Astfel, potrivit hotărârii şedinţei sinodale din primăvara acestui an, pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române au avut loc evenimente religios-culturale care au marcat acest an festiv şi s-au intensificat, de asemenea, traducerea operelor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, greci şi latini, precum şi publicarea acestora într-o serie nouă, intitulată „Părinţi şi scriitori bisericeşti. Opere complete“, de către o comisie de traducători condusă de acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu.

Evenimentul central al acestor acţiuni a avut loc în Arhiepiscopia Târgoviştei, în ziua de 10 iulie, când la Catedrala arhiepiscopală din Târgovişte a avut loc lansarea ediţiei jubiliare a Liturghierului lui Macarie, prima carte tipărită pe teritoriul românesc. Evenimentul ce a avut loc după Sfânta Liturghie, oficiată de 20 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în prezenţa PF Părinte Patriarh Daniel, a adunat în catedrala aflată în centrul oraşului mii de credincioşi, precum şi foarte mulţi reprezentanţi ai vieţii culturale şi politice din România.

Cu acest prilej, pentru suflarea târgovişteană a fost o dublă sărbătoare, pentru că Întâistătătorul eparhiei a primit rangul de mitropolit onorific ad personam.

500 de ani de tipar românesc

Un bilanţ al manifestărilor desfăşurate în anul 2008, legate de Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie s-a făcut la Palatul patriarhal, care a găzduit pe 28 octombrie şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tema lucrărilor a vizat bilanţul activităţilor prilejuite de „Anul 2008 - Anul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii“ sub aspect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic, în cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Română. Cu această ocazie s-au lansat noua ediţie jubiliară a Sfintei Scripturi şi a Liturghierului, precum şi albumele „Manuscrisele Sfântului Sinod“, „Colina Bucuriei“, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa poporului român“. Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod a fost urmată de vernisarea expoziţiei jubiliare „Biblia şi Liturghia“, care a adunat peste 200 de titluri tipărite la Institutul Biblic al Patriarhiei Române timp de 500 de ani. Aceasta a cuprins materiale cu Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, realizate de-a lungul timpului.

Şi la Academia Română s-a sărbătorit împlinirea a 500 de ani de la apariţia primei cărţi în Ţara Românească - Liturghierul slavon tipărit de ieromonahul Macarie, la 10 noiembrie 1508.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!