Theologica
Apostolii Domnului, vestitorii Evangheliei

Apostolii Domnului, vestitorii Evangheliei

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 14 Noiembrie 2017

Sfinții Apostoli sunt cei care au vestit lumii Evanghelia mântuirii adusă de Iisus Hristos. Ei L-au mărturisit primii pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al lumii. La Cincizecime, ei au fost învestiţi cu putere dumnezeiască pentru marea lor misiune de propovăduire a Evangheliei la toate neamurile, după cuvântul poruncit lor de Mântuitorul: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). După Pogorârea Duhului Sfânt, apostolii au mers în toată lumea, au propovăduit Evanghelia la multe neamuri sau popoare, au întemeiat Biserici, au hirotonit episcopi şi preoţi, pentru ca aceştia să continue întreita lucrare misionară: de propovăduire a Evangheliei, de sfinţire a credincioşilor prin harul Sfântului Duh şi de povăţuire și conducere a credincioşilor pe cărările mântuirii.

Numărul apostolilor este 12, conform Sfintelor Evanghelii. Numele lor sunt: Simon, căruia Domnul Iisus Hristos i-a zis Petru, Andrei, fratele lui Petru, Iacov (cel bătrân), Ioan, Filip, Bartolomeu (zis şi Natanael), Matei, Toma, Iacov al lui Alfeu, Simon numit Zilotul, Iuda al lui Iacov şi Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător (Luca 6, 13-16). În locul lui Iuda Iscarioteanul, apostolii au ales prin tragere la sorţi pe Matia (Faptele Apostolilor 1, 26).

Sfinții Apostoli sunt ucenicii cei mai apropiaţi ai lui Hristos şi cei care L-au cunoscut îndeaproape pe Domnul, cât a trăit El pe ­pământ. Au fost martorii Învierii Lui şi i-au urmat învăţătura cu multă dragoste şi râvnă. Mulți dintre ei l-au mărturisit pe Hristos cu preţul vieţii lor. Au făcut multe minuni cu puterea dată lor de ­harul Duhului Sfânt primit la Cinci­zecime, cu scopul de a întări credinţa oamenilor în Hristos. Au vindecat mulţi bolnavi prin rugăciunile lor şi chiar au înviat morţi. Datorită mărturiei şi predicii lor s-au convertit mii de oameni şi s-au format comunităţi creştine atât în Europa, cât şi în Asia şi nordul Africii. Ei sunt cei care au răspândit Vestea cea Bună a ­mântuirii lumii prin Jertfa şi ­Învierea Domnului Iisus Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!