Aprobarea fișelor disciplinelor teologice din învăţământul teologic ortodox universitar

04 Iulie 2015

Cu ocazia celui de‑al VI‑lea Congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română (Arad, 21‑23 septembrie 2014) a fost prezentat și definitivat planul de actualizare a disciplinelor teologice și clasificare unitară a acestora, aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Prin actualizarea disciplinelor teologice s‑a urmărit consolidarea unui cadru unitar de realizare a planurilor de învățământ pentru facultățile şi departamentele de teologie ortodoxă din cadrul Patriarhiei Române.

La întrunirea Colegiului Decanilor din primăvara acestui an s‑a discutat situația fișelor disciplinelor teologice.

În acest sens, fiecare coordonator de manual universitar a trimis la Sectorul teologic‑educațional al Administrației Patriarhale fișele disciplinelor teologice, structurate în consultare cu coautorii de manual și cu cadrele didactice care predau disciplina corelativă manualului coordonat. Structura fișei disciplinei a fost realizată după un model unitar care cuprinde următoarele elemente: finalităţi, obiective specifice, modalităţi de realizare, evaluare, tematică, bibliografie.

În ședința de lucru a Sfântului Sinod din zilele de 3‑4 iunie 2015, prin Hotărârea nr. 3.134/2015 au fost aprobate fișele disciplinelor teologice, după cum urmează: Studiul Vechiului Testament (coord. pr. prof. dr. Ioan Chirilă); Studiul Noului Testament (coord. pr. prof. dr. Stelian Tofană); Istoria Bisericească Universală (coord. pr. prof. dr. Viorel Ioniţă); Istoria Bisericii Ortodoxe Române (coord. pr. prof. dr. Mircea Păcurariu); Patrologie şi literatură patristică (coord. prof. dr. Adrian Marinescu); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (coord. prof. acad. dr. Emilian Popescu şi pr. prof. dr. Emanoil Băbuş); Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) (coord. conf. dr. Adrian Lemeni); Spiritualitate ortodoxă: Ascetica și Mistica (coord. pr. prof. dr. Ioan Cristinel Teşu); Muzică bisericească și Ritual (coord. pr. prof. dr. Vasile Stanciu); Limba greacă (coord. lect. dr. Aurel Lupu); Limba latină (coord. lect. dr. Aurel Lupu); Teologie dogmatică ortodoxă (coord. pr. prof. dr. Ştefan Buchiu); Teologia morală (coord. pr. prof. dr. Vasile Răducă); Teologie liturgică (coord. pr. prof. dr. Nicolae Necula şi pr. prof. dr. Viorel Sava); Misiologie ortodoxă (coord. pr. prof. dr. Valer Bel); Teologie pastorală (coord. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române); Istoria și filosofia religiilor (coord. pr. prof. dr. Nicolae Achimescu); Catehetică (coord. pr. conf. dr. Constantin Necula); Omiletică (coord. pr. prof. dr. Vasile Gordon); Drept canonic ortodox. Administrație și legislație bisericească (coord. pr. conf. dr. Irimie Marga).

În acest context reamintim că, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sectorul teologic‑educațional a lansat procesul de reeditare a manualelor pentru disciplinele teologice fundamentale care se predau în facultățile şi departamentele de teologie ortodoxă din cadrul Patriarhiei Române. Astfel, la Editura BASILICA a Patriarhiei Române a fost înființată colecția intitulată Cursuri, Manuale și Compendii de Teologie Ortodoxă, în cadrul căreia au fost publicate, până în prezent, volumele: Apologetica ortodoxă (vol. I și II), Istoria și filosofia religiilor (vol. I), urmând să fie publicate și celelalte manuale pentru învăţământul teologic ortodox universitar.

Prin actualizarea disciplinelor teologice și clasificarea unitară a acestora,prinstructurarea fișelor disciplinelor teologice după un model unitar și prin publicarea manualelor de teologie ortodoxă corespondente învăţământului universitar se urmărește o revitalizare a vieții academice și duhovnicești din facultățile şi departamentele de teologie ortodoxă din întreaga țară, toate demersurile efectuate de Sectorul teologic‑educațional al Patriarhiei Române fiind concentrate spre împlinirea acestui deziderat, deosebit de necesar în contextul universitar actual.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!