Theologica
Arătările Domnului după Înviere

Arătările Domnului după Înviere

Toţi creştinii sunt mărturisitori ai Învierii Domnului, însă au fost şi martori direcţi ai Învierii, martori ce au vestit această taină. După Înviere, Domnul Iisus Hristos a rămas pe pământ încă 40 de zile pănă la Înălţarea Sa la cer. În acest timp El s-a arătat femeilor mironosiţe, apostolilor şi la mai mulţi ucenici, care au devenit martori ai Învierii Sale. Îi numim martori ai Învierii pe femeile mironosiţe şi pe Sfinţii Apostoli fiindcă L-au văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos după Înviere.

Părintele Teofil Părăian spune: „Ca martori ai Învierii Mântuitorului Hristos, noi, credin­cioșii de acum, ne unim cu toți cei ce au mărturisit și au trăit în credința că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, S-a răstignit… a pătimit, S-a îngropat și a înviat a treia zi. Dintre acești martori și mărturisitori, cei dintâi au fost cei despre care istorisesc sfinții evangheliști”.

Conform sinaxarului din ziua de Paşti, prima persoană care L-a văzut pe Domnul Înviat este Sfânta Fecioară Maria: „Învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care, după cum grăieşte Evanghelia de la Matei, şedea la mormânt împreună cu Maria Magdalena. Spre a nu se arunca îndoială asupra învierii, din pricina dragostei de mamă pentru Fiul său, de aceea zic Evangheliştii că Domnul S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena”.

Celelalte arătări ale Domnului după Înviere conform Scripturii Noului Testament sunt:
- Arătarea către Maria Magdalena (Ioan 20:11-18; Marcu 16:12-13)
- Arătarea către femeile mironosițe (Matei 28:9-10; Luca 24:10-11)
- Către apostolul Său, Simon Petru (Luca 24:34; cf. Corinteni 25:5)
- La doi ucenici în drum spre Emaus (Luca 24:13-35; Marcu 16:12-13)
- Apostolilor și unor ucenici la Ierusalim, în seara Învierii (Ioan 20:19-23; Luca 24:36-43)
- Apostolilor după opt zile, împreună cu Toma, la Ierusalim (Ioan 20:26-29)
- La șapte Apostoli, în Galileea, lângă Marea Tiberiadei (Ioan 21:1-14)
- Tuturor Apostolilor pe un munte din Galileea (Matei 28:16-20)
- Arătarea la mai mult de cinci sute de ucenici (I Cor. 15, 6) și Arătarea către Apostolul Iacov (I Cor. 15, 7)
- Apostolilor, în ziua Înălțării Domnului în Ceruri (Luca 24:44-53; Marcu 16:15-20).


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!