Oltenia
IPS Părinte Mitropolit Irineu

„Atât trupul, cât şi sufletul nostru au nevoie de post”

Preot Gheorghe Cioiu, 20 Februarie 2018

Ierarhii din Oltenia au fost prezenţi în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai în sfintele locaşuri de închinare şi rugăciune din eparhiile pe care le păstoresc. Înaltprea­sfinţitul Părinte Irineu, Arhiepis­copul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvâr­şit Sfânta Liturghie la Para-­ clisul mitropolitan „Maica Domnului”-Dudu din Craiova. Înaltpreasfinţitul Părinte Varsa­nufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a slujit la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Nord din Râm­nicu Vâlcea. Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a slujit la Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Dom­nului” şi „Sfântul Mare Muce­- ­nic Gheorghe” din Drobeta- Turnu-Severin, iar Preasfin­ţitul Părinte Sebas­tian, Epis-­ copul Slatinei şi Romanaţilor, a slujit la Mănăs­tirea Măineşti, judeţul Olt.

Sute de credincioşi l-au întâmpinat pe IPS Pă­rinte Mitropolit Irineu duminică la Catedra­la-paraclis mitropolitan „Maica Precista”-Dudu din Craiova şi au luat parte la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de chi­riarhul locului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei euharistice, diaconul Ion Anuţoiu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Nego­ieşti, Protoieria Târgu Cărbu­neşti, judeţul Gorj.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a rostit o rugăciune pentru iertarea păca­telor şi pentru întărire pe timpul urcuşului duhovnicesc al Postului Mare spre bucuria Învierii Domnului. De asemenea, în cuvântul rostit cu acest prilej, IPS Irineu s-a referit la semnificaţia şi folosul postului şi la faptele bune pe care toţi creştinii trebuie să le săvâr­şească în această perioadă. „Postul este o jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu şi prin care dorim să ne arătăm fii binecu­vântaţi ai Tatălui ceresc. Postul înseamnă şi reţinere de la faptele, vorbele şi gândurile rele, înseamnă şi rugă­ciune mai multă, înseamnă şi mai multă citire din Sfânta Scriptură şi din alte cărţi sfinte. La toate acestea trebuie adăugată milostenia, deoarece prin milostenie demonstrăm că Îl urmăm pe Dumnezeu Care este bun şi mi­lostiv, Care doreşte ca şi noi să dăruim altora din darurile bogate pe care El ni le-a oferit cu atâta dragoste, având însă grijă să ne atenţioneze că unde este comoara noastră, acolo va fi şi inima noastră. Aşadar, atât trupul, cât şi sufletul nostru au nevoie de post, căci el este medicamentul potrivit în această perioadă rânduită de Biserica noastră, până la Sfintele Paşti, când trebuie să ne arătăm copii ascultă­tori ai Tatălui ceresc, mai mult decât strămoşul Adam, care a greşit şi a fost izgonit din Rai”, a precizat IPS Părinte Irineu.

Slujbă arhierească la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nord, Vâlcea

În Duminica Lăsatului sec de brânză pentru Postul Mare, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Nord din Râmnicu Vâlcea, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Varsa­nufie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură împărtășit credincio­șilor prezenți la Sfânta Liturghie, Arhiepiscopul Râmnicului a subliniat importanța duhovnicească a acestei duminici din perioada Triodului, duminică ce deschide propriu-zis Postul Mare: „Înce­pem în duminica aceasta călătoria duhovnicească în care se va afla sufletul nostru timp de patruzeci de zile, urcând treaptă cu treaptă către sărbătoarea Învierii Domnului. Duminica aceasta este numită Duminica Iertării deoa­rece, nu doar în vechime, ci chiar și astăzi, așa cum este firesc, oamenii își cer iertare unul altuia pentru tot ceea ce au greșit, ca să înceapă Postul cel Mare în pace sufletească, iertarea, ca rod al iu­birii dumnezeiești, fiind semnul ucenicilor Domnului, așa cum Hristos Domnul ne învață:
«Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii» (Ioan 13, 35). Tâlcuind sensul duhovnicesc al pericopei evanghelice de astăzi, Arhiepiscopul Râmnicului a accentuat cele trei coordonate pe care trebuie să le urmărim pe parcursul întregii perioade de pocăință: iertarea, postul și milostenia”, a spus IPS Părinte Varsanufie.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!