Moldova
Atelier catehetic la Protopopiatul Botoşani

Atelier catehetic la Protopopiatul Botoşani

19 Februarie 2018

În ideea necesităţii implicării formative a preotului în demersul de asimilare în mod corect a învăţăturii de credinţă, care este o condiţie necesară pentru dobândirea mântuirii sufletului, în data de 16 februarie 2018, începând cu ora 10:00, a avut loc la Botoşani un training catehetic adresat preoţilor din protopopiatele Botoşani şi Săveni, susţinut de părintele inspector Bogdan Racu, din partea Sectorului învăţământ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

La eveniment au participat responsabilii de cateheză, pr. Babiuc Marius şi pr. Merăuţă Vasile, părintele protopop Constantin Macuc de la Protopopiatul Săveni, alături de 17 preoţi din cadrul protopopiatelor Botoşani şi Săveni. Trainingul a început prin susţinerea catehezei „Cred într-una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică", cuprinsă în programa catehetică din anul 2018, susţinută de responsabilii de catehizare pr. Marius Babiuc şi pr. Vasile Merăuţă.
A urmat interpretarea chestionarelor, completate în prealabil, pentru a identifica realitatea activităţii catehetice din teren, după care a urmat amintirea materialelor catehetice disponibile, realizate prin intermediul departamentului cateheză (info-catehetic, afiş catehetic, programa catehetică etc.). Referitor la programa catehetică de anul acesta, s-au evidenţiat noutăţile care vin în ajutorul preacucernicilor părinţi ce vor susţine cateheze tematice din cadrul programei.

Punctual, a fost analizat fiecare moment al catehezei, având ca exemplu cateheza susţinută iniţial, solicitându-se pentru aceasta intervenţia preacucernicilor părinţi participanţi la eveniment. Rostul acestei analize a fost de a evidenţia necesitatea parcurgerii tuturor paşilor pentru a putea transmite în chip sistematic învăţătura de credinţă, dar, totodată, pentru a putea atinge un nivel cât mai ridicat de absorţie al celor prezentate.

În final, fiecare preot participant a prezentat succint planul de idei şi modul de abordare a catehezelor ce le vor susţine luna viitoare, în cadrul catehezelor demonstrative. Pr. inspector Bogdan Racu a completat cele prezentate prin alternative de abordare a temelor date, contextual, în funcţie de necesităţile pastorale ale fiecărei parohii în parte.

(Responsabil de catehizare în Protopopiatul Săveni, pr. Vasile Merăuţă, Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva" - Puţureni)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!