Daniil Episcoplocţiitor Daciei Felix

Transcendenţa şi imanenţa sărbătorilor
08 Mai 2016
Fiecare sărbătoare creştin-ortodoxă şi toate la un loc s-ar putea asemăna cu scara din visul patriarhului Iacob de la Betel, „sprijinită pe pământ; cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat...
Un Crăciun petrecut demult în Dacia
27 Decembrie 2015
În prima zi de sărbătoare a Nașterii Domnului din anul mântuirii 270, bătrânul Episcop Evangelicus le vorbi creștinilor daco-romani adunați în catacomba de la marginea de...
Apologia părintelui Arsenie Boca
26 Noiembrie 2015
Deoarece Sfântul Pă­rinte Antonie cel Mare, „Patriarhul monahismului or­to­dox“, ne spune în Patericul e­giptean că „în tot ce faci, să ai mărturia...
Parohia, mănăstirea şi catedrala azi
27 Septembrie 2015
„Şi m-a dus pe mine, în duh, într-un munte mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogorându-se din cer, de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era asemenea cu cea a pietrei de mare preţ, ca piatra de iaspis,...
Revelaţia ca un drum spre Emaus
30 August 2015
Încercând a extinde tainicul drum spre Emaus din seara Învierii, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel Înviat a mers şi i-a însoţit real, dar necunoscut, pe sfinţii Săi ucenici şi apostoli Luca şi Cleopa, călăuzindu-i prin Scripturi şi...
Cutremur de timp la Remesiana
28 Iunie 2015
Înspre asfințitul zilei de Vinerea Paștilor din anul Domnului 418, în catedrala de piatră dacică și cărămidă romană a Sfântului Niceta din Remesiana, era mult popor de credincioși, dimpreună cu cete de...
„Ramură de pom roditor lângă izvor“
05 Aprilie 2015
Aşa avea să-l numească bătrânul Patriarh Iacob, mai înainte de a muri, pe fiul său preaiubit Iosif, pe care l-a reîntâlnit, după mulţi ani, cu prilejul strămutării în Egipt. Cine oare dintre noi n-a lăcrimat citind...
Înfricoşătoarea Judecată şi eshatologia particulară
11 Februarie 2015
Între eshatologia particulară şi Eshatologia universală vedem şi contemplăm punţi de curcubeu, descoperindu-ni-se în lumina Duhului Sfânt, precum între sfârşitul omului şi sfârşitul lumii, între moartea...
O smerită icoană a creştinului
29 Octombrie 2014
Încercând a zugrăvi pe pânza cotidianului o smerită icoană a creştinului de zi cu zi sau dorind a dăltui în marmura idealului statura creştinului care păşeşte împreună cu Iisus în Galileea vremelniciei,...
Revelaţie şi martiriu
20 Mai 2014
Anul comemorativ al Sfinţilor Mucenici Brâncoveni ne îmbie o reflecţie teologică asupra raportului sau legăturii dintre Revelaţie şi Martiriu. Revelaţia este descoperirea dumnezeiască, naturală şi supranaturală, iar Martiriul este...
Dialectul tăcerii creştine
24 Aprilie 2013
„Iar când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas“ (Apocalipsă 8, 1). „Tăcerea de o jumătate de ceas“ din cer, pe care a perceput-o Sfântul Apostol şi...
O Catedrală de cuvinte
10 Noiembrie 2012
Având ca pridvor Pentateuhul lui Moise iar naos cărţile Regilor şi ale Proorocilor, o Catedrală de cuvinte nu poate avea decât Noul Testament ca sfânt şi dumnezeiesc Altar. Prin Catedrala de cuvinte înţelegem teologic, metaforic şi literar...
Antimisul Liturghiei cosmice
04 August 2012
Prin antimisul Liturghiei cosmice înţelegem Revelaţia dumnezeiască, naturală şi supranaturală, din creaţia văzută şi nevăzută şi din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Antimis al Liturghiei cosmice este Biblia sau Sfânta Scriptură. Antimis al...
Lumina lui Iisus şi umbra Apostolului
21 Aprilie 2012
Duminica Sfântului Apostol Toma, a doua după Sfintele Paşti, este singura Duminică din anul bisericesc dedicată şi închinată unui Sfânt Apostol al Mântuitorului Iisus Hristos. Nici Petru, corifeul Apostolilor, nici Sfântul Ioan, ucenicul...
„Nodul divin ce leagă lucrurile“
10 Martie 2012
Pusă în relaţie desăvârşită cu Providenţa lui Dumnezeu, această inspirată şi fericită expresie a lui Saint Exupéry din Citadela ar putea avea o bogată semnificaţie teologică, dincolo de frumuseţea ei literară. Prin "nodul divin ce leagă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!