Ignatie Mureșanul

Smerenia nu este o virtute, ci un mod de viaţă
12 August 2018
Numai sfinții au compe­tența de a vorbi despre smerenie. Nici unul dintre noi nu am avea această îndreptățire duhov­nicească de a aborda acest subiect. E stân­jenitor pentru oricine să vină și să vorbească altora despre smerenie....
Lumina taborică și „lumina” neoliberală progresistă
04 Martie 2018
Sunt convins că la o privire ex abrupto, tema eseului de faţă poate părea puţin bizară. În primul rând, asocierea dintre cele două feluri de lumină constituie o contradicţie flagrantă, nicidecum o relaţie de percepţie copulativă, adică...
Curăţia preafrumoasă a lui Iosif şi roada binelui fără planificări temporale
25 Aprilie 2016
Săptămâna cuprinsă între sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim şi Învierea Domnului este cunoscută în tradiţia liturgică ortodoxă sub denumirea de Săptămâna Mare. De ce...
Floriile - fidelitatea misiunii sub avalanşa ovațiilor
24 Aprilie 2016
Sărbătoarea de astăzi - a Intrării Domnului în Ierusalim - este generată de minunea de ieri, adică de învierea lui Lazăr cel mort de patru zile. Entuziasmul evenimentului de...
Bunătatea - raiul lui Dumnezeu în sufletele sfinţilor
06 Decembrie 2015
Lumea în care trăim vorbeşte foarte mult despre iubire/ compasiune şi aproape deloc despre bunătate. Ca şi cum bunătatea ar fi ceva total străin sau de o esenţă diferită...
Postul Mare - răstimp de primenire şi nevoinţă
05 Martie 2014
Postul Mare este unul din cele mai frumoase răstimpuri liturgice ale anului bisericesc, în care suntem chemaţi la pocăinţă şi postire intensă, adică la primenire sufletească (mărturisirea păcatelor în Spovedanie, precum şi...
Euharistia - taina vindecării şi îndumnezeirii noastre
15 Ianuarie 2014
Dumnezeiasca Euharistie are darul nemăsurat de a ne „branşa“ la plinătatea vieţii dumnezeieşti. Este toposul întâlnirii cerului cu pământul, a îngerilor cu oamenii, este „cerul pe...
În căutarea duhului pierdut al Crăciunului
22 Decembrie 2012
Naşterea lui Hristos este, prin excelenţă, un eveniment teologic împrejmuit de taină şi paradox. Taina întotdeauna inaugurează paradoxul, ambele fiind prinse în copcia uimirii şi a minunării. Taina şi paradoxul capătă viaţă doar în uimire şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!