Ștefania Coșuleanu

„Cea mai amplă angajare socială a Bisericii Ortodoxe Române”
04 Decembrie 2018
Construirea Catedralei Naţionale este un act spiritual, este expresia solidarităţii celor care se întâlnesc în acest spaţiu liturgic prin ceea ce au ei mai înalt, afirmă...
Catapeteasmă unică la Catedrala Națională
21 Noiembrie 2018
Cu şase zile înainte de sfinţirea iconostasului Catedralei Naţionale am păşit pentru prima dată în interiorul edificiului. Apropiindu-mă de iconostas, pentru câteva momente...
Catedrala Națională, ocrotire divină și cinstire a eroilor
18 Noiembrie 2018
Ca locaș de cult, biserica exprimă prin arhitectura ei semnificații neîntâlnite la alte edificii ridicate de mâna omului. Fiindcă ea reprezintă un spațiu sacru. Catedrala Națională din București, o construcţie care răspunde necesităţilor...
„Catedrala Naţională este simbolul unității noastre istorice”
05 Noiembrie 2018
Pentru fiecare popor ortodox, construirea unei catedrale naționale a reprezentat o piatră de încercare, iar pentru observatorii externi măsura trăiniciei credinței, forța și...
George Banu, un „exilat atipic”
30 Octombrie 2018
Renumitul teatrolog George Banu, autor a zeci de cărți de teatrologie, eseuri și studii dedicate regiei moderne, a fost omagiat pe 23 octombrie de Academia Română la...
Sfântul Dimitrie cel Nou îi caută şi îi ajută pe oamenii aflaţi în suferinţă
27 Octombrie 2018
Prin lucrarea sa în viața noastră, Sfântul Dimitrie cel Nou ne învață ceea ce știința nu poate cuprinde în raționamente ori teorii şi ne...
Rugăciunea, singura plată pentru „avocatul” Dimitrie
28 Octombrie 2018
Prin lucrarea sa discretă în viața noastră, Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ne învață ceea ce știința nu poate cuprinde în raționamente și teorii. Și ne oferă răspunsul ori medicamentul pe care ştiinţa nu le-a putut descoperi...
„Un oraș care atrage tinerii este un oraș câștigat”
10 Octombrie 2018
La Iaşi „fiecare piatră vorbeşte despre trecut”, prin numărul mare de mănăstiri, muzee şi case memoriale. Aceste comori de istorie şi artă sunt mereu reînnoite prin...
Sfinţii Daniil și Misail, repere de viață spirituală
06 Octombrie 2018
La Mănăstirea Turnu din Arhiepiscopia Râmnicului, pădurea înmiresmată de adierea harului poartă sufletul nostru pe culmi nebănuite de mintea omenească. Aici s-au nevoit doi...
Familia, unitatea de bază a culturii românești
04 Octombrie 2018
Românii trebuie să îşi apere principiile fundamentale după care au vieţuit sute de ani, chiar peste un mileniu și jumătate, dacă vor să îşi păstreze conştiinţa etnică şi...
Familia, unitatea de bază a culturii românești
04 Octombrie 2018
Românii trebuie să îşi apere principiile fundamentale după care au vieţuit sute de ani, chiar peste un mileniu și jumătate, dacă vor să îşi păstreze conştiinţa etnică şi...
Familia românească, între provocări și referendum
02 Octombrie 2018
Este vital să cunoaștem profunzimea tainei căsătoriei și fundamentele sacre ale unei familii, valorile ultime care au stat la baza Europei timp de milenii. S-a scris și s-a...
Școala, oglinda societății
16 Septembrie 2018
Fiecare început de an şcolar aduce cu sine emoții, așteptări și speranțe atât pentru dascăli, cât și pentru învățăcei. 2018-2019 începe pentru învățământul românesc cu câteva noutăţi care privesc structura anului școlar, manualele și programele...
Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele Caraiman
14 Septembrie 2018
Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele Caraiman a fost construită pentru a cinsti memoria eroilor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial, în luptele împotriva armatelor...
Paradoxurile învăţământului românesc
12 Septembrie 2018
Școala românească este, inevitabil, o oglindă a societății, dar și un element fundamental care definește spiritul românesc, menta­litățile și opțiunile culturale...

Arhivă ediții

Contactează-ne!