Ioanaurel Pop

Centenarul Marii Uniri
02 Decembrie 2018
Unirea înfăptuită cu o sută de ani în urmă, numită de unii Mare, s-a făcut - printr-o comparație deloc deplasată, ca și Biblia de la București, tipărită acum 330 de ani, numită de istorici și filologi Biblia lui Șerban - de românii din toate...
Gând către Biserica Ortodoxă Română și Întâistătătorul său
30 Septembrie 2018
Rânduiala ierarhică a Bisericii Ortodoxe Române vine din vremuri imemoriale și ne îndreaptă calea spre viitor. Biserica noastră este însăși lumea noastră comunitară, iar o comunitate trebuie să se supună organizării ca să poată exista. Episcopatul...
Unirea din 1859 și românii din Transilvania
28 Ianuarie 2018
În Transilvania, spre deosebire de Țara Românească și Moldova, lupta pentru unitatea românilor a fost precedată de o mișcare...
Biserica - veghetor al binelui
01 Octombrie 2017
De aproape două milenii, cam de când se prindeau temeinic la Dunărea de Jos rădăcinile acestui popor, Biserica ne veghează, ne...
„Infailibilitatea” elitelor
16 Iulie 2017
Elitele sunt fundamentale pentru existența unui popor, a unei națiuni, a unui stat. Numai popoarele care au avut de-a lungul timpului elite bune, conștiente și responsabile au supraviețuit și s-au dezvoltat, au rodit și s-au afirmat. Restul au...
Sub semnul Unirii…
22 Ianuarie 2017
Ca și 1 Decembrie, ziua de 24 Ianuarie este sau ar trebui să fie sărbătoarea tuturor românilor. Cele două date sunt ca alfa și omega, adică sunt începutul și sfârșitul unui...
Din istoria unui popor care s-a identificat cu Biserica sa
31 Iulie 2013
Între cei care s-au referit în secolul al XVI-lea la Ţările Române şi la locuitorii lor se numără şi Antonio Possevino (1533-1611), diplomat şi prelat occidental catolic. Descrierile lui mărturisesc rezistenţa românilor...
Tradiţii româneşti de viaţă bisericească la începutul mileniului al II-lea
07 Februarie 2010
S-a scris adesea, uneori pentru a contracara exagerările din anii comunismului, că românii nu au avut decât foarte târziu o organizare politică superioară, de tipul voievodatelor ori principatelor, aşa cum nu ar fi avut nici structuri bisericeşti...

Arhivă ediții

Contactează-ne!