Adrian Agachi

„Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule”
17 August 2017
Imnografia Bisericii Ortodoxe conține nenumărate referiri la cinstirea sfintelor icoane. De vreme ce iconomia Domnului nostru Iisus Hristos a fost înfățișată prin cuvânt în...
„Binefacerile rugăciunii sunt negrăite”
10 August 2017
Viața unui preot este încărcată de trezvia și responsabilitatea rugăciunii. Orice gest, cuvânt și faptă trebuie să se nască și să rodească în urma rugăciunii...
„Rugându-te, înveți să te rogi”
03 August 2017
În general, fiecare creștin are două momente pe care le dedică rugăciunilor mai îndelungate: dimineața și seara. Desigur, ne putem ruga în orice clipă a...
Sinodul al VI-lea Ecumenic, primul canon iconografic
20 Iulie 2017
Precum Sfânta Scriptură nu a cuprins toate cărțile considerate a fi inspirate de Duhul Sfânt în primele veacuri, iar canonul ei a căpătat o...
Cei dintâi apărători ai icoanelor
06 Iulie 2017
Ca urmaș duhovnicesc al Sfântului Atanasie cel Mare și sprijinitor în deceniile imediat următoare al dogmelor creștine consemnate la Sinodul I Ecumenic, Sfântul...
„Cinstea dată chipului trece asupra prototipului”
22 Iunie 2017
În scrierea sa intitulată „Despre Sfântul Duh”, Sfântul Vasile cel Mare ne prezintă un argument foarte important în favoarea cinstirii sfintelor icoane, care...
Antologie tematică din scrierile Patriarhului Justinian Marina
16 Iunie 2017
La Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut volumul „Îndemnuri pastorale”, o antologie din scrierile vrednicului de pomenire Patriarh Justinian...
Cântarea în comun, inițiativa Patriarhului Justinian
15 Iunie 2017
Cântarea în comun, în special la slujba Sfintei Liturghii, se regăsește în multe dintre biserici. Puțini credincioși cunosc, însă, că acesta a fost unul...
„Mamele noastre ne-au sădit în suflete credința”
25 Mai 2017
Femeia creștină. Mama creștină. Soția creștină. Fiica creștină. Bunica creștină. Toate aceste ipostaze pot avea loc în viața unei femei apropiate de...
„Răul a început odată cu nesupunerea”
11 Mai 2017
Libertatea fără conștiință este cea mai cumplită armă în mâinile oamenilor. Dintotdeauna, folosind tot felul de argumente fără nici o legătură cu...
Sfânta Mahramă, prima icoană nefăcută de mână
27 Aprilie 2017
În istoria Bisericii găsim consemnate nu doar minuni nenumărate făcute de Dumnezeu și sfinții Săi prin cinstitele icoane, ci și icoane „nefăcute de mână omenească”. Una...
„Cărți deschise spre aducerea-aminte de Dumnezeu”
30 Martie 2017
Prefigurarea icoanelor în Vechiul Testament nu constă exclusiv în mărturii precum templul din Ierusalim, reprezentările heruvimilor sau chivotul legii, ci...
„Prin icoane se aduce închinăciune lui Dumnezeu”
16 Martie 2017
Din punct de vedere bisericesc, secolul al VIII‑lea și secolul al XVI‑lea au în comun un aspect interesant: susținerea ideii că, de vreme ce în Vechiul...
Bazele iconoclasmului în creștinismul timpuriu
16 Februarie 2017
Perioada iconoclastă a reprezentat un moment foarte dificil în istoria Bisericii. Însă, cu toate că majoritatea cercetătorilor din secolul XIX și de la începutul secolului XX au considerat că sursele principale ale iconoclasmului au constat, pe de...
Teofania de la stejarul lui Mamvri
02 Februarie 2017
Reprezentarea lui Hristos în icoană este una ușor de susținut, de vreme ce a fost nu doar Dumnezeu, ci și Om. Însă cum putem susține reprezentarea Sfintei...

Arhivă ediții

Contactează-ne!