Adrian Boldișor

„N-au trebuinţă să se ducă. Daţi-le voi să mănânce!”
21 Iulie 2018
În Duminica a 8-a după Rusalii, Biserica noastră ne prezintă o frumoasă pericopă evanghelică în care Îl descoperim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, purtând multă grijă...
„Atunci se vor deschide ochii celor orbi”
12 Mai 2018
Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că, după ce iudeii s-au înfuriat și au luat pietre ca să arunce asupra lui Iisus (Ioan 8, 59), Acesta a ieșit din templu și a plecat. Și,...
Hramul mănăstirilor Tismana şi Polovragi
13 August 2016
Praznicul Adormirii Maicii Domnului este cinstit în fiecare an de sute de credincioşi în locaşurile de închinare din Mitropolia Olteniei. Între acestea, două aşezăminte...
Carte despre opera Sfântului Grigorie Palama
10 Mai 2011
curând, a apărut la Editura "Mitropolia Olteniei" al doilea volum din seria "Studia Theologica", intitulat "Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama". Lucrarea a fost publicată în urma simpozionului internaţional de...
„În lumina Cuvântului“ - o nouă apariţie editorială
21 Aprilie 2011
De curând a apărut la Editura Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cartea "În lumina Cuvântului. Dialoguri cultural-teologice", autor Ana...
Sute de pagini catehetice în slujba Bisericii
18 Februarie 2011
Preotul Grigorie Cristescu a fost, pentru mulţi ani, un apreciat profesor universitar. A scris remarcabile lucrări de catehetică şi omiletică ce reprezintă o adevărată radiografie a societăţii şi timpului în care a trăit. În acelaşi timp,...
Scurtă istorie contemporană a dialogului dintre creştini şi evrei
14 Februarie 2011
În 1948 a avut loc la Amsterdam prima întâlnire a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB). Trebuie menţionat că prima Adunare generală a CMB a avut loc exact după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, când milioane de evrei au fost ucişi...
Revista „Mitropolia Olteniei“, pe internet
09 Februarie 2011
Duminică, 6 februarie, a fost lansat, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Irineu, site-ul revistei "Mitropolia Olteniei". Acesta poate fi accesat de pe site-ul oficial al Mitropoliei Olteniei, la secţiunea Publicaţii, sau direct de pe...
Legăturile Ortodoxiei cu islamul în decursul veacurilor
07 Februarie 2011
PS Anastasios Yannoulatos vorbeşte de existenţa a trei mari perioade ale dialogului dintre ortodocşi şi musulmani în perioada bizantină, de la apariţia mahomedanismului şi până la căderea Constantinopolului. Prima fază se întinde de la mijlocul...
Nouă ediţie a „Proloagelor“
28 Ianuarie 2011
Editura "Mitropolia Olteniei" a publicat de curând a doua ediţie a "Proloagelor" pe lunile ianuarie şi februarie. Lucrarea a apărut cu arhiereasca binecuvântare şi purtare de grijă a Înalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi...
Ortodoxismul în creaţia eminesciană
17 Ianuarie 2011
Despre poetul Mihai Eminescu s-au scris şi se vor scrie multe pagini. "Multă cerneală va curge", fără însă a epuiza bogăţia înţelesurilor pe care le ascunde profunda sa gândire. Între ele trebuie amintită puternica înrâurire a tradiţiei...
Arhitectul Iancu L. Atanasescu
14 Ianuarie 2011
Iancu Atanasescu reprezintă o personalitate olteană de excepţie, un arhitect ce şi-a adus contribuţia la valorificarea celor mai frumoase construcţii locale. Între lucrările sale de proiectare şi restaurare se numără şi multe lăcaşuri de...
Liceul de Artă „Marin Sorescu“ din Craiova
28 Decembrie 2010
Cetatea Băniei s-a făcut mereu cunoscută pe plan naţional şi internaţional prin instituţiile sale de prestigiu. Numeroşi oameni de cultură de pe aceste meleaguri continuă să impresioneze la cele mai importante expoziţii naţionale şi...
Valoroasa moştenire a poetei Elena Farago
09 Decembrie 2010
De-a lungul timpului, mulţi oameni de cultură au făcut cunoscută, pe plan naţional şi internaţional, frumoasa Cetate a Băniei. Alături de mari personalităţi ce s-au născut aici sau şi-au trăit viaţa pe aceste meleaguri, Elena Farago ocupă un...
Parteneriat între teologie şi ştiinţă
06 Decembrie 2010
Mai multe instituţii de învăţământ preuniversitar din Craiova şi-au strâns mâna într-un laborios proiect pe teme ecoteologice. În cadrul acestei ample activităţi, ce se va desfăşura pe o perioadă de opt luni, participanţii vor argumenta...

Arhivă ediții

Contactează-ne!