Adrian Nicolae Petcu

Memoria Bisericii în imagini: Părintele Adrian Făgeţeanu mărturisitorul
20 Noiembrie 2009
Provenit din ţinutul Bucovinei strămoşeşti şi educat lângă icoana creştină, Adrian Făgeţeanu a simţit încă din copilărie apropierea de Dumnezeu. Experienţa din tinereţe şi momentul de la Stalingrad, când fusese la un pas de moarte, i-au marcat...
Memoria Bisericii în imagini: Slujitor al altarului şi al neamului românesc
19 Noiembrie 2009
A fost unul dintre cei care au slujit în mod autentic altarului ortodox. Provenit din zona Banatului şi născut în vremea ocupaţiei austro-ungare, a ştiut ce înseamnă asuprirea celui străin. Şi-a dorit mult să dea mâna cu fraţii de peste Carpaţi...
Atitudinea patriarhului Justinian faţă de aplicarea Decretului 410
19 Noiembrie 2009
Este indiscutabil faptul că adoptarea Decretului 410/1959 a reprezentat pentru monahismul ortodox românesc un moment de cotitură extrem de nefavorabil în perpetuarea şi dezvoltarea spiritualităţii româneşti din secolul trecut. Încă înainte de...
Memoria Bisericii în imagini: Şcoala eparhială de fete din Chişinău
17 Noiembrie 2009
În perioada interbelică, dacă mergeai cu tramvaiul de la gara Chişinăului spre strada principală Alexandru cel Bun (astăzi bdul Ştefan cel Mare), pe o sprânceană de deal puteai admira Şcoala eparhială de fete din capitala Basarabiei. Aceasta era...
Memoria Bisericii în imagini: Monahul Antonie Plămădeală în anii 1950
16 Noiembrie 2009
Era student la Teologie Bucureşti când Siguranţa comunistă încerca să-l aresteze în vara anului 1948. La fel în 1949, când „justiţia populară“ îl condamna în contumacie. Se implicase într-o mişcare a tinerilor care, cu gândul la Basarabia şi la...
Memoria Bisericii în imagini: 21 septembrie 1969, sfinţirea bisericii din Vlădeni, jud. Braşov
16 Noiembrie 2009
Pelerinul care merge de la Braşov spre Sibiu va trece prin Vlădeni. Acesta trebuie să ştie că Vlădeni este satul natal al marelui teolog român Dumitru Stăniloae. Aici, Dumitru Stăniloae a văzut lumina zilei, a fost botezat, şi-a petrecut...
Memoria Bisericii în imagini: Primul episcop al Armatei Române
14 Noiembrie 2009
Activitatea depusă pentru unirea Transilvaniei cu patria-mamă, ca organizator al gărzilor patriotice de la 1918, delegat în Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie, ca senator al primului parlament al României reîntregite şi ca slujitor timp de...
Memoria Bisericii în imagini: Episcopul rugător şi mângâietor
13 Noiembrie 2009
După revenirea greco-catolicilor români la Ortodoxie, autorităţile comuniste au făcut presiuni asupra conducerii Bisericii Ortodoxe Române să accepte alegerea unor episcopi care să provină din rândul acestora. După tensiuni între cele două părţi...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolit al Războiului şi al întregirii Neamului Românesc
12 Noiembrie 2009
La 2 februarie 1909, Marele Colegiu Electoral îl alegea ca mitropolit al Moldovei şi Sucevei pe episcopul Pimen Georgescu al Dunării de Jos, atunci când Biserica ţării era văduvită de chiriarhi atât la Bucureşti, cât şi la Iaşi, situaţie unică în...
Memoria Bisericii în imagini: Sinodul Bisericii Ortodoxe Române acum 60 de ani
11 Noiembrie 2009
Fotografiile sunt făcute după şedinţe ale înaltului for bisericesc şi reflectă componenţa acestuia. În prima fotografie, alături de sinodali, figurează Petru Groza, unul dintre factorii politici care n-au ezitat să se implice în problemele...
Memoria Bisericii în imagini: 10 noiembrie 1935 - înscăunarea mitropolitului Visarion Puiu la Cernăuţi
09 Noiembrie 2009
Ziua de 10 noiembrie 1935 a rămas memorabilă în istoria eparhiei Bucovinei. A fost o zi „într-adevăr sărbătorească“, după cum scria Visarion Puiu în însemnările sale. Dacă iniţial refuzase chemarea Sfântului Sinod, ulterior vlădica Visarion...
Memoria Bisericii în imagini: Martirii Muscelului din vremea comunismului
09 Noiembrie 2009
După evenimentele din decembrie 1989, românilor li s-a dat să-şi aducă aminte de înaintaşii lor, a celor care şi-au dat viaţa pentru credinţă şi neam (Evrei 13, 7). Însă, şi astăzi, la 20 de ani de libertate, intenţionat sau nu, sunt ignoraţi mare...
Memoria Bisericii în imagini: „Nu o să las turma mea să fie înghiţită de lupii roşii“
07 Noiembrie 2009
A fost poate unul dintre cei mai reprezentativi clerici basarabeni din perioada interbelică. A slujit timp de 55 de ani la biserica parohiei Călăraşi-sat, din judeţul Lăpuşna. Pe lângă rolul de slujitor al altarului, părintele Alexandru Baltagă a...
Memoria Bisericii în imagini: Un spital al sufletului
06 Noiembrie 2009
Cu experienţa acumulată la Huşi, părintele Constantin Sârbu accepta, în 1938, numirea pe noul post parohial Parcul Călăraşi-Bariera Vergului din Bucureşti. Parohia era formată dintr-un cartier muncitoresc şi sărac de la marginea Bucureştilor,...
Memoria Bisericii în imagini: O biserică veche din veacul al XIV-lea, cea a românilor din Paris
05 Noiembrie 2009
Biserica ortodoxă română de pe str. Jean de Beauvais este una dintre cele trei catedrale ortodoxe din oraşul luminilor. Lăcaşul are o istorie din secolul al XIV-lea, de când temelia i-a fost pusă de regele Carol al V-lea în memoria cancelarului...

Arhivă ediții

Contactează-ne!