Adrian Sorin Mihalache

Nașterea Domnului și nașterea omului prin Cuvânt
20 Decembrie 2015
O parte considerabilă din civilizația și culturile lumii sunt edificii construite prin cuvânt. Faptele de viață, parcursul umanității prin istorie sau descoperirile...
Bunăstarea materială pe cântarul spiritului
25 Octombrie 2015
Sfinții ne arată că fără lucrarea duhovnicească, fără travaliul ascetic și reflexiv al persoanei, datele cunoașterii nu pot realiza un pod semantic care să ne...
Era tehnologiilor și înțelesurile spirituale ale lumii
30 August 2015
O perspectivă teologică privind bioingineriile şi biotehnologiile este astăzi inevitabilă. Amploarea şi diversitatea cercetărilor actuale, potenţialităţile imense pe care astăzi ştiinţa le pune la dispoziţia omului...
Compasiunea, virtutea care ne face din nou oameni
28 Iunie 2015
Transformările rapide prin care trece lumea de astăzi fac tot mai necesară o reflectare atentă la actualele condiții de viață. Multe constatări subliniază...
Lumina învierii şi umbrele finitudinii omeneşti
08 Aprilie 2015
Viaţa spirituală luminată de credinţă răstoarnă talerul istoriei. Fizica lumii şi biologia existenţei nu au ultimul cuvânt. În lumina Celui Care S-a jertfit pentru om şi care a biruit moartea, universul, lumea şi viaţa omului se...
Excelenţa geniului şi nevoinţa sfântului
22 Octombrie 2014
Omul duhovnicesc, sfântul prin excelenţă, este cel ce împlineşte şi năzuinţele geniului. Pentru că el nu se străduieşte doar să adune cu migală crâmpeie de frumuseţe din viaţa şi din spiritul lui, aşa cum face artistul. El nu...
De la cunoaştere la viaţa deplină
30 Septembrie 2014
Într-o lume preocupată de progresul economic, dezideratele cantitative par să le acopere pe cele calitative, urgenţele şi viteza descalifică răbdarea, lucrurile accesibile imediat tind să le estompeze pe cele care se câştigă greu, iar...
Cuantificarea eului sau viaţă lăuntrică?
13 August 2014
Nu este dificil de observat faptul că, fără o anumită preocupare pentru viaţa interioară, cultivarea unei atenţii lăuntrice şi deprinderea unei anumite îngrijiri de sine sunt obişnuinţe cu anevoie de câştigat. Trăind în...
Universul interiorităţii omeneşti
02 Iulie 2014
Afirmaţia că trăim într-un ev al ştiinţelor nu poate fi tăgăduită. Cu adevărat, în ultimele decenii, numeroase programe de explorare ştiinţifică au investigat o diversitate imensă de fapte şi fenomene din universul înconjurător,...
Prin labirintul lumii, de la copilărie la viaţa deplină
28 Mai 2014
În 14 mai 2014, un raport al OMS bazat pe informaţiile furnizate din 109 ţări arată că cea mai răspândită dintre afecţiunile cu care se confruntă adolescenţii cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani este depresia1. Multe alte...
Fericire deplină fără înviere?
16 Aprilie 2014
Un fir neîntrerupt uneşte toate strădaniile omeneşti, păstrate de-a lungul timpului în reflecţiile filosofice sau în operele de artă, în paginile literaturii sau în încordatele explorări ştiinţifice: căutarea...
Scara ireductibilităţilor
26 Martie 2014
În lumina vieţii spirituale înţelegem că întreaga cunoaştere, cu toate eforturile ei, dezvăluie lumea ca o scară pe care putem urca de la sensibil la inteligibil. Viaţa însăşi e o scară pe care urcăm, prin treptele...
Taina lumii sensibile este în noi înşine
22 Ianuarie 2014
Fiecare sărbătoare creştină ne invită la un alt fel de a fi, la un alt mod de a privi lumea, materia şi viaţa. Acestea se petrec şi în cazul Naşterii şi Botezului Domnului, sărbători importante, situate la începutul şi la...
Munca omului şi materia lumii în lumina Naşterii lui Hristos
18 Decembrie 2013
Ultimul secol a împins cercetarea ştiinţifică în pragul explorării potenţialităţilor pe care le ascunde lumea vie. Plecând de la particularităţile ei, a fost posibilă o dezvoltare fără precedent a biotehnologiilor, care...
Libertate şi condiţionare genetică în persoana umană
23 Octombrie 2013
În cuprinsul vieţii spirituale ve­dem, în toată splendoarea, pu­terea omului duhovnicesc asupra slăbiciunilor firii, asu­pra lumii căzute şi a ispitelor ei. Prin viaţa lor, sfinţii şi martirii, cuvioşii şi asceţii dau...

Arhivă ediții

Contactează-ne!