Adrian Sorin Mihalache

Lumea vie şi viaţa deplină a omului
24 Iulie 2013
Nu este greu de înţeles că natura înconjurătoare, lumea vie în special, are un rol decisiv în viaţa omului. Chiar dacă în ultima vreme suntem asaltaţi de realizările spectaculoase ale tehnicii, de dispozitive tot...
Ştiinţele lumii şi înţelegerea duhovnicească
19 Iunie 2013
Mărturisirea de credinţă e trăsătura definitorie a oricărei spiritualităţi. În creştinism, mărturisirea de credinţă capătă o deschidere universală, întrucât Adevărul deplin, Dumnezeu întrupat ca om, Se arată întregii...
Universul şi viaţa în lumina Învierii lui Hristos
01 Mai 2013
Cosmologia afirmă că universul în care trăim este strâns legat de viaţă. La prima vedere, afirmaţia aceasta pare prea îndrăzneaţă, întrucât, cum  bine ştim, universul e foarte mare, iar pământul pare...
O întâlnire istorică între Raţiune şi Credinţă
12 Aprilie 2013
Înţelegerea deplină a condiţiilor care au permis dezvoltarea unei culturi creştine este cu anevoie de realizat. O dificultate insurmontabilă e constatată de fiecare dată, chiar de la început, atunci când se încearcă o...
Teologie şi Ştiinţă în zorii modernităţii
20 Februarie 2013
Întreaga istorie a umanităţii este marcată, în variate forme, de efortul de înţelegere, manifestat fără întrerupere, în diverse culturi şi locuri. Din timpuri străvechi, întrebările şi explorările omeneşti...
Universul şi Viaţa în Lumina Naşterii lui Hristos
22 Decembrie 2012
Miliarde de stele, galaxii şi clusterii îşi dezvăluie formele şi strălucirile impresionante. Explorarea cosmologică ne încredinţează, prin aceasta, că depărtările universului ascund frumuseţi ce par destinate unor descoperiri treptate. În...
Materia pe cântarul spiritului
15 Decembrie 2012
Sesizarea lucrurilor lumii sensibile şi a înţelesurilor lor face parte din viaţa obişnuită. În mod firesc, şi fără să reflectăm la aceasta, vedem şi auzim, atingem, măsurăm şi cântărim fragmente concrete din realitatea ce ne înconjoară....
Viaţă deplină prin credinţă
08 Decembrie 2012
E simplu şi obişnuit să exprimăm Simbolul niceo-constantinopolitan ca formulare concentrată a adevărului de credinţă. Însă punerea întregii vieţi într-un acord deplin cu ceea ce mărturisim prin cuvintele lui reprezintă vârful cel mai îndepărtat...
Marea întrebare a ştiinţelor
15 Septembrie 2012
Chiar în miezul preocupărilor ştiinţifice, ce urmăresc să descrie cât mai precis modul cum se petrec fenomenele fizice ale lumii înconjurătoare, se ascunde una dintre cele mai tulburătoare întrebări ale ştiinţei! Cum se explică întâlnirea...
Taina Creaţiei şi încercările cosmologiilor recente
08 Septembrie 2012
După mai multe secole în care opinia ştiinţifică a susţinut un univers etern, reprezentarea cosmologică s-a schimbat rapid. Observaţii efectuate de Edwin Hubble, privind mişcarea de îndepărtare a galaxiilor în raport cu observatorii tereştri,...
Tainele raţiunii şi veşmântul matematic al universului
25 August 2012
Pentru alpinişti, marinari, salvamontişti sau speologi, nodurile sunt instrumente preţioase de lucru. În multe dintre situaţiile pe care aceştia le întâlnesc, în activitatea lor obişnuită, ştiinţa de a face nodul potrivit se dovedeşte a fi...
Astrofizica - o posibilă introducere la metafizica vieţii
18 August 2012
Adesea, în zilele acestea de vară toridă, cerul este senin. În fundalul întunecat, puzderia de stele luminează bolta. Nu există om care, măcar o dată în viaţă, să nu fi fost furat de frumuseţea acestui abis tainic de întuneric şi...
Suferinţele umanităţii însingurate
26 Mai 2012
Atomizarea societăţilor prospere reprezintă o stare de fapt. Statisticile ultimelor decenii indică, în mod cert, faptul că tot mai mulţi oameni preferă să trăiască în singurătate. Dincolo de confortul autonomiei, traiul solitar poate însă să...
Războiul nevăzut în societatea spectacolului
19 Mai 2012
PAGINA 6 7 LUMINA CUNOSTINTEI Chiar dacă nu e îndeobşte reţinut ca un fapt de viaţă, lumea, lucrurile ei, întreg capitalul simbolic pe care ea ni-l oferă în fiecare zi, la porţile simţurilor, constituie,...
Scara Raiului şi scara divertismentului
29 Martie 2012
Nu e greu de observat că parcursul vieţii creştine, ce vizează devenirea spirituală a omului, contrastează teribil cu oferta de joc şi divertisment a prezentului. Sfântul Ioan Scărarul, sărbătorit astăzi, prezintă, într-o bine cunoscută...

Arhivă ediții

Contactează-ne!