Adrian Sorin Mihalache

Frontierele neuroştiinţelor şi adâncul persoanei umane
13 Martie 2010
Ştiinţa ultimelor decenii a încercat, între altele, să dezvăluie răspunsuri la câteva dintre marile întrebări ale umanităţii, cum ar fi cele care privesc originea şi finalitatea Universului, adâncul conştiinţei sau sensul vieţii omului. În...
Societatea prosperă şi fiul risipitor
28 Februarie 2010
S-a spus de nenumărate ori că ştiinţa a scos şi scoate încă la lumină mistere privind viaţa şi lumea în care trăim şi că ea ne oferă răspunsuri sau o parte din răspunsurile la unele întrebări cu privire la lume şi viaţă. S-a menţionat în...
Sfârşitul dominaţiei ştiinţelor
13 Februarie 2010
După lunga dominaţie a ştiinţelor în aproape toate fronturile de cunoaştere a mediului înconjurător, ale Universului sau ale celor care vizau minunata făptură umană, după două secole de încredere aproape fără margini în proiectul măreţ al...
Viitorul misterios al Universului şi cosmologia contemporană
31 Ianuarie 2010
Descoperirea faptului că Universul nu este static şi etern a dat naştere, firesc, multor întrebări. Dintre cele mai misterioase, cu siguranţă sunt cele ce privesc felul în care Universul va evolua în viitor. Până când se va desfăşura această...
Frumuseţea creaţiei deschide ştiinţa spre orizontul teologiei
17 Ianuarie 2010
Coborârea în abisurile materiei, scrutarea universului tot mai departe, către marginile lui, dar şi ordinea şi armoniile ce însoţesc viaţa fiecărui organism viu din mediul înconjurător, toate dezvăluie legături profunde între cele două...
Naşterea Domnului în lumea noutăţilor efemere
20 Decembrie 2009
Aproape toate aspectele vieţii noastre se schimbă sub presiunea noutăţilor. Mass-media, industria de divertisment sau comerţul transformă spaţiul de viaţă într-un spectacol, un teritoriu plin de lucruri noi, de evenimente şi de naraţiuni, unde...
Ştiinţa recunoaşte: credinţa face oamenii mai buni
06 Decembrie 2009
În lumea de azi, plină de oportunităţi tehnologice, grăbită să experieze tot mai mult divertisment, invadată de spaţiul virtual, cucerită de spectacol, chipul aproapelui se estompează. Chemarea lui ajunge cu mai multă dificultate la noi,...
Epopeea vieţii şi a omului, scrisă într-un univers miraculos, pregătit să „sprijine“ viaţa
21 Noiembrie 2009
Din perspectiva ştiinţelor, viaţa oricărui organism este descrisă în forma unei lungi liste de procese chimice de mare complexitate. În acelaşi timp, însă, această manieră de abordare este departe de a elucida tainele vieţii. Da fapt, felul...
Frontiere în adâncul pământului
08 Noiembrie 2009
Foarte adesea, facem judecăţi cu privire la uimitorul ambient terestru în care trăim, luând în consideraţie doar cele existente la suprafaţă. Includem poate aici, în cel mai bun caz, şi mediul submarin, cu bogăţia lui inestimabilă de specii,...
Exilul spiritului uman în epoca civilizaţiei tehnice
25 Octombrie 2009
În ultimele decenii, civilizaţia a scos la iveală puterile extraordinare pe care ştiinţa şi tehnica le-au pus în mâinile omului. Omul exploatează astăzi materia, mediul înconjurător şi organismele vii, pentru un trai tot mai prosper. Ingineria...
Dioxidul de carbon, otrava de pe reversul strălucirii civilizaţiei noastre
11 Octombrie 2009
Un număr impresionant de statistici din ultimele decenii arată că necesarul de energie la nivel global este în continuă creştere. Sectoarele de producţie ale energiei electrice şi termice sunt solicitate tot mai mult, reţelele de distribuţie...
Ce nu vedem când ne uităm la filme?
27 Septembrie 2009
Filmul se dovedeşte astăzi spaţiul unor consistente experienţe ale imaginarului. Există un continuum şi/sau o coabitare între real şi fantastic, între natural şi supranatural, între terestru şi extraterestru, între personajele filmului...
Ce ştim despre riscurile folosirii telefonului mobil?
12 Septembrie 2009
Celulele corpului uman pot fi gândite ca un fel de unităţi complexe bio-electro-chimice, în care schimbul de substanţe şi informaţii se bazează pe interacţiunea electromagnetică. În ele, curenţii electrici sunt generaţi de ionii de substanţă,...
Creaţia, rezultatul bunăvoinţei lui Dumnezeu
01 August 2009
Epopeea explorării lumii este la fel de lungă ca şi istoria omenirii. A fost formulat un număr tot mai mare de întrebări care vizează chestiuni din ce în ce mai restrânse cu privire la natura înconjurătoare, la materie sau la univers....
Dumnezeu, singurul în stare să împace teoriile ştiinţifice actuale
18 Iulie 2009
Din vasta lume a experienţei, ştiinţa a scos la lumină o diversitate copleşitoare de fenomene, structuri, texturi, corpuri sau organisme vii. Odată cu cartografierea corpurilor şi a fenomenelor fizice din lumea înconjurătoare, a ieşit la...

Arhivă ediții

Contactează-ne!