Ierom. Asist. Univ. Dr. Benedict Vesa

Cuvânt şi viaţă, text şi context
17 Martie 2019
Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) Ioan 1, 43-51 În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui...
Lideri la oameni și fruntași la Dumnezeu
25 Noiembrie 2018
Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor) Luca 18, 18-27 În vremea aceea un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus și L-a întrebat, zicând: Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața...
Întâlnirea cu Hristos ca judecată personală
08 Iulie 2018
Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Matei 9, 1-8
Iisus Hristos, „Dumnezeu de aproape”
24 Decembrie 2017
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți...
Iertați pe cele mici pentru că ați fost iertați de cele mari!
20 August 2017
Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) Matei 18, 23-35
Judecata lui Dumnezeu – un act al dragostei
19 Februarie 2017
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
Dragostea Crucii care ne smintește
18 Septembrie 2016
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci(Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Marcu 8, 34-38 și 9, 1 Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine,...
Cunoașterea lui Dumnezeu viață veșnică este
12 Iunie 2016
Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) (Ioan 17, 1-13) În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit...
Lecția despre curajul credinței
24 Ianuarie 2016
Duminica a 31‑a după Rusalii
Evanghelia „unei inimi neliniștite”
23 August 2015
Duminica a 12‑a după Rusalii (Tânărul bogat) Matei 19, 16‑26 În vremea aceea a venit...

Arhivă ediții

Contactează-ne!