Mihail Daniliuc

Sfânta Euharistie, bucuria și ocrotirea pruncilor
22 Mai 2018
Sfânta Euharistie, cea mai mare şi mai însemnată Taină a Bisericii...
Pe urmele pribeagului domnitor Cuza, la Heidelberg
16 Mai 2018
La Heidelberg, Germania, în faţa Hotelului Europa, într-un mic parc, este amplasată o statuie de-a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în amintirea faptului că acolo şi-a petrecut ultimele zile şi tot acolo şi-a început călătoria către veşnicie, la...
George Coşbuc: „Sunt suflet din sufletul neamului meu“
11 Mai 2018
Acum un secol, pe 9 mai 1918, George Coşbuc se grăbea să păşească pe bolţile veşniciei, chiar în anul Marii Uniri. A plecat la cer cu sufletul vibrând de speranţă că unirea este aproape. Apucase să preguste bucuria înfăptuirii României Mari căci...
Biserica strămoșească, luptătoare pentru independența țării
08 Mai 2018
Anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, întruchipează momente cu reverberații înălțătoare pentru neamul românesc, deoarece ne prilejuiește nu doar aniversarea evenimentului...
Mitropolitul Vladimir Repta, păstorul bucovinenilor către Marea Unire
24 Aprilie 2018
La data de 15/28 noiembrie 1918, Mitropolitul Vladimir a prezidat, în Palatul mitropolitan, Congresul General al Bucovinei, care a hotărât: „Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu...
Eugenia Chițu, o candelă aprinsă cu Lumina Învierii
17 Aprilie 2018
Se întâmpla cu mai bine de două decenii în urmă: într-o zi molcomă de primăvară, pe când soarele scăpăta spre chindii, doi credincioși au intrat în biserica Vovideniei. Încă...
Sfintele Paşti, ostoirea dorului după Hristos
16 Aprilie 2018
Cu fiecare sărbătoare pascală, ni se potolesc setea şi foamea după Dumnezeu, se ostoieşte dorul după Hristos. De fiecare dată, împreună cu Toma strigăm: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!". Iar toate acestea se întâmplă pentru că proslăvirea Învierii...
„O, pământ înstrăinat și urgisit...”
27 Martie 2018
O, pământ înstrăinat și urgisit, unde ai umblat atâta amar de vreme? Prin ce gubernii și...
Hristos Cel Neîncăput de ceruri Se lasă găzduit nouă luni de pântecele Preacuratei Maria
24 Martie 2018
Nazaret, oraşul în care Maria a primit vizita lui Gavriil Arhanghelul. Nazaret, locul în care Iisus Cel Veşnic de zile, cu încuviinţarea Mariei, S-a coborât din înaltul Cerului în pântecele ei, ca să „împrumute" trup din trupul ei şi sânge din...
Zice Domnul: „Tot genunchiul să Mi se plece şi toată limba să dea slavă lui Dumnezeu“
19 Martie 2018
De la o vreme încoace, unii credincioşi, imitând comportamentul semenilor lor din bisericile slave sau greceşti ori sfătuiţi de duhovnicii lor, participă la Sfânta Liturghie stând doar în picioare, iar arareori, luându-şi câteva momente de odihnă,...
„Prorocul basarabean” al Marii Uniri
13 Martie 2018
Anul Centenar ne readuce în atenție o serie de perso­nalități uriașe care au luptat,...
Ortodoxia ne-a unit!
27 Februarie 2018
Pentru noi, românii, Ortodoxia mai înseamnă ceva: îndemnul de a fi una. Da! Ortodoxia ne-a unit! Ortodoxia ne-a deșteptat dorința de unire, ea ne-a menținut acest dor al...
Pocăinţa, împărăteasa virtuţilor
24 Februarie 2018
Postul trebuie însoţit de fuga de orice răutate faţă de aproapele, de dispute şi adversităţi, de calomnie şi defăimare, de slavă deşartă, de făţărnicie şi frământări de...
Episcopul Melchisedec Ștefănescu, luptător pentru unirea și unitatea românilor
13 Februarie 2018
Suntem în 2018, anul unității de credință și de neam, când cinstim nu doar mă­rețul act de acum un veleat, ci și pe toți luptătorii români care, de-a lungul timpului, au...
Moşii de iarnă sau tinereţe fără de bătrâneţe şi viaţă fără de moarte
10 Februarie 2018
Sâmbăta de dinaintea Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi este rânduită de Biserica Ortodoxă pomenirii de obşte a tuturor moşilor şi strămoşilor noştri trecuţi din această viaţă. Trupurile lor dorm...

Arhivă ediții

Contactează-ne!