Teofil Anăstăsoaie

Pelerini români la Așezămintele Românești de la Sfintele Locuri
16 Martie 2016
Locurile Sfinte au atras de-a lungul vremurilor numeroşi pelerini, care şi-au împlinit întotdeauna cu emoţie şi bucurie gândul de a păși pe urmele Celui Ce ne-a descoperit...
Răspunsuri duhovniceşti: Preotul, slujitorul bucuriei şi omul tuturor
19 Martie 2010
Cum trebuie cinstit preotul şi care este misiunea lui principală în raport cu credincioşii? Sfântul Vasile cel Mare, vorbind despre misiunea slujitorilor Sfântului Altar, spunea frumos: "Noi nu suntem stăpâni ai credinţei voastre,...
Răspunsuri duhovniceşti: Curăţia - haina înţelepciunii
18 Martie 2010
Mai este de actualitate în secolul al XXI-lea porunca păstrării curăţiei trupeşti? Cum trebuie să vieţuiască creştinii în mijlocul "acestui neam desfrânat şi păcătos"? Vedem din Sfânta Evanghelie că şi în vremea Mântuitorului...
Răspunsuri duhovniceşti: Urcuşul spre desăvârşire
17 Martie 2010
Care sunt treptele urcuşului duhovnicesc? Pot fi urmate aceste trepte de credincioşii zilelor noastre? Într-o faimoasă scriere duhovnicească din secolul al VII-lea, Sfântul Ioan Sinaitul descrie urcuşul duhovnicesc sub forma unei...
Răspunsuri duhovniceşti: „Suflete al meu, pentru ce dormi?“
16 Martie 2010
Ce înseamnă trezirea sufletului şi cum se poate ea realiza? Sufletul omenesc poate ajunge în stare de adormire? Aşa cum din punct de vedere biologic organismul uman în perioada de odihnă şi somn cunoaşte o încetinire a funcţiilor...
Răspunsuri duhovniceşti: Inima simţitoare şi delicată nu judecă aproapele
15 Martie 2010
Este îngăduit creştinului să-i judece pe semenii săi? Cât de mare este păcatul judecării aproapelui? Sfânta Evanghelie ne îndeamnă să nu-i judecăm pe semenii noştri, ci să ne aducem aminte că toţi vom fi judecaţi de către Dreptul...
Răspunsuri duhovniceşti: „Sfinţii înţelepţi“, ocrotitorii intelectualilor
14 Martie 2010
Părinte, care este relaţia cu Biserica a oamenilor ce provin din mediul intelectual şi cum trebuie aceştia sfătuiţi? Reprezintă ei o categorie aparte de credincioşi? Învăţăm din viaţa Mântuitorului Hristos că fiecare suflet este...

Arhivă ediții

Contactează-ne!