Nicușor Beldiman

Credinţa şi smerenia, virtuţile care aduc izbăvirea
13 Noiembrie 2016
Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei...
Credinţa şi smerenia, virtuţile care aduc izbăvirea
06 Noiembrie 2016
Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) Luca 8, 41-56 În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și,...
Un izvor omiletic bine ancorat în tradiţia ortodoxă
21 Aprilie 2016
Părintele Vasile Gordon, profesor universitar de omiletică şi catehetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă
Întâlnirea omului cu Dumnezeu: recunoştinţă sau indiferenţă?
14 Ianuarie 2015
Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproşi) Luca 17, 12-19 În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi, care au stat departe şi care au ridicat glasul,...
Ierurgiile şi roadele lor
02 Noiembrie 2012
Întemeindu-se pe lucrarea sfinţitoare a Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli, ca şi pe practica înrădăcinată adânc în viaţa creştină, Biserica Ortodoxă binecuvântează prin ierurgii toate momentele din viaţa omului, binecuvântează tot ce firea...
Calendarul
27 Octombrie 2012
Calendarul este un sistem de măsurare a timpului sau de încadrare a omului în timp. Este o noţiune abstractă şi o realitate metafizică imposibil de cuprins sau de măsurat. Alcătuirea calendarului, ca şi calendarul în sine, este o problemă...
Răspunsuri duhovniceşti: Frumuseţea netrecătoare a smereniei
15 Aprilie 2011
Părinte, în ce constă puterea smereniei? Smerenia este temelia vieţii creştine. Ea ne restabileşte legătura cu Dumnezeu. Pe omul smerit Dumnezeu îl iubeşte, îl iartă, îl mângâie şi-i dă har, îl ridică din cădere. Dacă în Vechiul...
Răspunsuri duhovniceşti: Binefacerea şi recunoştinţa
14 Aprilie 2011
Părinte, de ce ne este greu să fim recunoscători celorlalţi? Recunoştinţa trădează la cel ce o are o înaltă nobleţe morală, după cum cel ce nu este capabil de un asemenea sentiment este mort din punct de vedere moral, deoarece...
Răspunsuri duhovniceşti: Pocăinţa, moartea greşelilor şi naşterea faptelor bune
10 Aprilie 2011
Părinte, care este adevărata pocăinţă, în sensul creştin cel mai profund? Potrivit învăţăturii creştine ortodoxe, pocăinţa constă într-o durere a inimii omului care a săvârşit păcate, în mărturisirea lor înaintea duhovnicilor, cu...
Sfaturi practice în Biserică: Valoarea timpului pentru mântuire
03 Septembrie 2010
Timpul se aseamănă cu un râu necontenit curgător ce izvorăşte din veşnicie şi se varsă tot în veşnicie sau cu o luntre ce pluteşte fără oprire între două eternităţi, purtând într-însa viaţa şi destinul întregii existenţe. Cu fiecare clipă, alunecă...
Sfaturi practice în Biserică: Când se foloseşte Sfântul şi Marele Mir?
04 August 2010
Potrivit tradiţiei statornicite de veacuri în Biserica Ortodoxă, Sfântul şi Marele Mir se prepară din untdelemn de măsline şi vin natural, la care se adaugă 36 de esenţe şi aromate din diferite specii de plante, arbuşti şi răşini, cele mai multe...
Sfaturi practice în Biserică: Grija pentru cei trecuţi în veşnicie
06 Iulie 2010
Alături de slujbele speciale, adică acea categorie de ierurgii care se săvârşesc pentru cei adormiţi - slujba la ieşirea cu greu a sufletului, panihida, citirea stâlpilor şi înmomântarea -, Biserica a stabilit şi soroacele sau termenele pentru...
Sfaturi practice în biserică: Ce nume punem copiilor
27 Iunie 2010
Împăcarea cu Dumnezeu şi revenirea la dragostea Lui s-au împlinit prin moartea şi învierea lui Hristos. Precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului au venit harul, iertarea şi...
Sfaturi practice în biserică: Post de bucate, dar şi de fapte
01 Iunie 2010
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în care ne aflăm este unul dintre cele patru posturi de durată din timpul anului bisericesc. Potrivit Constituţiilor Apostolice, acesta a fost rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli şi în...
Sfaturi practice în biserică: Mirii nu „se duc ca florile de mai“
04 Mai 2010
Superstiţiile sunt, în general, moşteniri ale religiilor precreştine, care au supravieţuit alături de elementele pur creştine, având o vitalitate uimitoare. Nu numai pentru că au rezistat aproape două mii de ani, dar chiar au luat amploare şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!