Augustin Păunoiu

Mănăstirea Brâncoveanu, Golgota şi Ierusalimul Ortodoxiei transilvănene
16 Martie 2009
Cea mai rodnică perioadă pentru cultura şi arta bisericească românească consemnată de istoria noastră medievală o reprezintă domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Principele martir, care adusese la curtea sa pictori, artişti, patriarhi...
Caznele singurului preot din Timoc care slujeşte în limba română
04 Martie 2009
În regiunile din sud-vestul Dunării, vechile episcopii de Aquae şi Remesiana vorbesc despre vechimea creştinismului daco-roman din aceste zone. Românii timoceni, locuitori în Serbia Răsăriteană, sunt descendenţii creştinilor din timpul...
Situaţia românilor din Timoc, prezentată în Senat
27 Februarie 2009
▲ Comisia de Politică externă a Senatului României a luat în discuţie respectarea drepturilor românilor timoceni ▲ Părintele Boian Alexandrovici, ctitor şi paroh al primei biserici ortodoxe române din Serbia, s-a întâlnit cu senatorii pentru a...
„Sfârşitul? cum o vrea Dumnezeu!“
22 Februarie 2009
Învăţătura evanghelică privind sfârşitul lumii a preocupat intens pe toţi creştinii, atât pe cei din veacurile primare, dovadă mulţimea „apocalipselor“ apocrife de atunci, dar şi pe cei din vremea noastră. În lumina cuvântului Mântuitorului...
Părintele Iacov Tzalikis sau vocaţia sfinţeniei
17 Februarie 2009
În Libisi, localitate grecească aşezată pe versantul apusean al Muntelui Antikragos, trăiau la începutul secolului trecut 500 de suflete. Relaţiile lor cu turcii mergeau foarte rău. După ce terminase războiul cu grecii din Pont, Mustafa Kemal...
Evanghelia iertării păcătosului şi a îndreptării credinciosului
16 Februarie 2009
▲ „Parabola fiului risipitor ne arată trei adevăruri distincte, dar strâns legate între ele: drama libertăţii păcătoase, puterea pocăinţei sincere şi iubirea milostivă şi mântuitoare a lui Dumnezeu faţă de om“, a subliniat ieri PF Părinte...
Viaţa parohiilor: Activităţi sociale şi cateheze la Biserica „Sfântul Mercurie“ din Bucureşti
12 Februarie 2009
▲ Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ şi „Sfântul Mare Mucenic Mercurie“ din cartierul Balta Albă este un model de împletire a slujirii liturgice cu cea social-caritabilă ▲ Paralel cu activităţile sociale, programele de cateheză creştină sunt o...
Credinţă şi prietenie, paşi spre descoperirea aproapelui
12 Februarie 2009
Printre bisericile care au fost construite după 1989 în cartierul Militari din Bucureşti se numără şi parohia „Sfântul Nicolae“. De când s-a înfiinţat această parohie, aici au început să apară mulţi tineri, iar preoţii slujitori s-au gândit că...
Biserica „născută“ din credinţa şi entuziasmul oamenilor din Berceni
09 Februarie 2009
▲ Parohia „Cuviosul Daniil Sihastrul“, una dintre parohiile din Bucureşti înfiinţate după 1989, constituie un model pentru activităţile cu caracter misionar pe care aceasta le desfăşoară ▲ Născută din credinţa şi entuziasmul oamenilor din...
„Nimic nu ne face mai frumoşi decât fapta bună făcută în numele lui Dumnezeu“
07 Februarie 2009
Binele şi frumosul sunt doi versanţi ai aceleiaşi realităţi, divine, bunătatea garantând calitatea frumuseţii. Filosofia antică confirmă acest fapt. „Ceea ce este bun trebuie să fie, cu siguranţă, şi frumos“, spunea Socrate, iar Oracolul din...
Comoara de la Biblioteca Academiei
05 Februarie 2009
Academia Română păstrează în biblioteca sa manuscrise care au aparţinut vechilor aşezăminte de cultură adăpostite de mănăstirile moldovene: Neamţ, Slatina, Putna şi Râşca sau muntene: Căldăruşani, Cernica, Bistriţa şi Ghighiu. Conţinutul lor...
Tâlcul icoanei Întâmpinării Domnului
01 Februarie 2009
Întâmpinarea Domnului de dreptul Simeon şi proorocia lui este prima mărturie majoră pe care un om o face cu referire la persoana lui Hristos, Care, ca Fiu al lui Dumnezeu, are pe pământ misiunea de a face cunoscută iubirea Tatălui pentru...
„Eu am venit aici ca să îi păzesc pe ei, şi nu ei să mă păzească pe mine!“
29 Ianuarie 2009
Sfintele icoane împodobesc bisericile şi casele creştinilor, dar aduc şi sufletelor mângâiere, după voia lui Dumnezeu. În vremurile grele pentru Biserică, în încercările din afară şi dinăuntru, minunile săvârşite prin prezenţa icoanelor au...
Grigorie de Nazianz, geniul teologiei din secolul al IV-lea al Bisericii
26 Ianuarie 2009
Prieten al Sfântului Vasile, sensibil, delicat, cu o cultură de mare rafinament, Grigorie de Nazianz a avut toată viaţa sa preferinţa pentru viaţa contemplativă, fapt care l-a făcut să se sustragă permanent de la preocupările administrative ale...
Preoţii de la ţară au fost „apostolii anonimi“ ai unirii de la 1859
25 Ianuarie 2009
Actul unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 reprezintă unul dintre aceste momente la care, alături de intelectualitatea de pe cele două maluri ale Milcovului, şi-au adus aportul şi membrii clerului. Despre circumstanţele istorice...

Arhivă ediții

Contactează-ne!