Cezar ţăbârnă

Istoria creştinismului (MCDVI): Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserici Ortodoxe de limbă greacă între anii 1821-1918 (I)
05 Ianuarie 2010
În perioada 1821-1918, legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe surori au fost mai puţin însemnate decât în secolele precedente. Mai mult decât atât, raporturile cu Bisericile de limbă greacă s-au deteriorat în urma...
Istoria creştinismului (MCDV): Începuturile presei bisericeşti româneşti (XII)
04 Ianuarie 2010
Spre deosebire de periodicele bisericeşti din Ţara Românească şi Moldova, care aveau un pronunţat caracter bisericesc-teologic, cele din Transilvania aveau şi un caracter politic, literar, pedagogic şi chiar economic, datorită faptului că Biserica...
Istoria creştinismului (MCDIV): Începuturile presei bisericeşti româneşti (XI)
30 Decembrie 2009
În Transilvania, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, unii slujitori ai Bisericii au editat diferite reviste cu caracter istoric-literar. De pildă, Timotei Cipariu a editat la Blaj „Arhivul pentru filologie şi istorie“, în care s-au publicat...
Istoria creştinismului (MCDIII): Începuturile presei bisericeşti româneşti (X)
29 Decembrie 2009
Biserica din Transilvania a avut un rol important în organizarea şi susţinerea şcolilor şi era firesc ca slujitorii Bisericii să iniţieze şi apariţia unor reviste pedagogice. Între anii 1862-1863, profesorul Ioan Popescu de la Sibiu a editat...
Istoria creştinismului (MCDII): Începuturile presei bisericeşti româneşti (IX)
28 Decembrie 2009
Biserica greco-catolică a avut mai multe periodice bisericeşti până în 1918, dar cu o existenţă mai scurtă decât a celor ortodoxe. Între anii 1865-1867 şi 1871-1872, preotul Grigorie Silaşi, vice-rectorul Seminarului „Sf. Barbara“ din Viena, mai...
Istoria creştinismului (MCDI): Începuturile presei bisericeşti româneşti (VIII)
24 Decembrie 2009
La Arad a apărut, în anii 1869 şi 1871-1872, „Speranţa“, foaie literar-bisericească, gazetă a Societăţii de lectură a teologilor români din Arad, cu concursul unor profesori şi cu ajutorul material al unor patrioţi români de acolo. La 30 ianuarie...
Semnal editorial: „Când sunteţi nervoşi, când aveţi supărare în casă, citiţi Paraclisul Maicii Domnului“
23 Decembrie 2009
Credinţa trebuie cultivată pentru ca să înţelegem că nu este o simplă convingere intelectuală, ci este legătura noastră cu Dumnezeu. Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât mărturisim că Dumnezeu este Părintele nostru Cel ceresc. Mântuitorul leagă taina...
Istoria creştinismului (MCD): Începuturile presei bisericeşti româneşti (VII)
23 Decembrie 2009
Spre deosebire de periodicele bisericeşti din Ţara Românească şi Moldova, care aveau un pronunţat caracter bisericesc-teologic, cele din Transilvania aveau şi un caracter politic, literar, pedagogic şi chiar economic, datorită faptului că Biserica...
Istoria creştinismului (MCCCXCIX): Începuturile presei bisericeşti româneşti (VI)
22 Decembrie 2009
Literatura şi presa bisericească din secolul al XIX-lea au fost în strânsă legătură cu înfiinţarea şcolilor noastre teologice şi că au cunoscut o dez-voltare continuă, încât la începutul secolului al XX-lea, unele lucrări teologice româneşti au...
Istoria creştinismului (MCCCXCVIII): Începuturile presei bisericeşti româneşti (V)
21 Decembrie 2009
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale celui de-al XX-lea au apărut reviste şi ziare bisericeşti redactate de diferiţi teologi sau de unele asociaţii preoţeşti. Astfel, la Bucureşti a apărut „Amvonul“ (1891-1893),...
Istoria creştinismului (MCCXCVII): Începuturile presei bisericeşti româneşti (IV)
19 Decembrie 2009
Prima revistă bisericească de înaltă ţinută teologică a fost „Biserica Ortodoxă Română“, oficial a Sfântului Sinod (azi buletinul oficial al Patriarhiei Române). A apărut lunar, de la 1 octombrie 1874 până azi (cu scurte întreruperi în 1878-1880...
Istoria creştinismului (MCCCXCVI): Începuturile presei bisericeşti româneşti (III)
18 Decembrie 2009
În Moldova, cea mai veche gazetă bisericească a fost „Preotul“. A apărut săptămânal, cu întreruperi, din 15 aprilie 1861 până la 9 aprilie 1866, fiind redactată de Climent Nicolau, ajutat, pentru scurt timp, de ierodiaconul Inochentie Moisiu,...
Istoria creştinismului (MCCCXCV): Începuturile presei bisericeşti româneşti (II)
17 Decembrie 2009
După ce la 7 ianuarie 1839 la Buzău a apărut ziarul „Vestitorul bisericesc“, gazetă religioasă şi morală, şi în septembrie 1850, la Bucureşti, „Eho ecleziastic“, gazetă religioasă morală, al treilea periodic bisericesc tipărit în Ţara Românească a...
Istoria creştinismului (MCCCXCIV): Începuturile presei bisericeşti româneşti (I)
16 Decembrie 2009
Începuturile presei bisericeşti sunt un rezultat al dezvoltării învăţământului teologic, deoarece abia după formarea unor oameni pregătiţi s-au putut pune bazele unor periodice bisericeşti. Încă din 18 decembrie 1838, tinerii dascăli de origine...
Istoria creştinismului (MCCCXCIII): Şcoli organizate şi patronate de Biserică în Transilvania (XIII)
15 Decembrie 2009
Şcolile confesionale româneşti au fost puse adeseori în situaţia de a fi desfiinţate sau înstrăinate de Guvernul din Budapesta. Prin legi se urmărea închiderea şcolilor româneşti în parohiile mai sărace sau înstrăinarea lor. Astfel, în anul 1918...

Arhivă ediții

Contactează-ne!