Cezar ţăbârnă

Istoria creştinismului (MCCCLXIII): Înfiinţarea învăţământului teologic superior în Ţara Românească (III)
09 Noiembrie 2009
La stăruinţele mitropolitului primat Calinic Miclescu, la 12 noiembrie 1881 a avut loc deschiderea solemnă a Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Cursurile au început la 16 noiembrie 1881. Facultatea a primit încă de la începuturile existenţei ei...
Istoria creştinismului (MCCCLXII): Înfiinţarea învăţământului teologic superior în Ţara Românească (II)
07 Noiembrie 2009
La stăruinţele mitropolitului primat Calinic Miclescu, la 12 noiembrie 1881 a avut loc deschiderea solemnă a Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Cursurile au început la 16 noiembrie 1881. Deşi s-a confruntat cu dificultăţi materiale serioase,...
Istoria creştinismului (MCCCLXI): Înfiinţarea învăţământului teologic superior în Ţara Românească (I)
06 Noiembrie 2009
După anul 1864 s-au făcut mai multe încercări pentru înfiinţarea unei noi facultăţi de teologie, la Bucureşti, mai ales la insistenţele mitropolitului primat Calinic Miclescu. În sesiu-nea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din toamna...
Istoria creştinismului (MCCCLX): Înfiinţarea învăţământului teologic superior în Moldova (II)
05 Noiembrie 2009
La 26 octombrie 1860, s-a inaugurat, în prezenţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, noua universitate din Iaşi, cu patru Facultăţi: Drept, Filosofie (Litere), Ştiinţe şi Teologie. La noua facultate au activat doi profesori: arhiereii Filaret...
Istoria creştinismului (MCCCLIX): Înfiinţarea învăţământului teologic superior în Moldova (I)
04 Noiembrie 2009
Încă din 1640, în cadrul Academiei Vasiliene, la loc de cinste între ştiinţe se studia „theologhia“. În secolul al XVIII-lea, în cadrul Academiei de la Putna (cu funcţionare atestată documentar între 1774 şi 1782), se studia, de asemenea, teologia...
Istoria creştinismului (MCCCLVIII): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (X)
03 Noiembrie 2009
În anul 1893 au survenit noi schimbări în viaţa seminariilor teologice, prin Legea clerului mirean şi a seminariilor. Această Lege a reorganizat radical învăţământul seminarial, ridicând cursurile la opt ani de studii. Se prevedeau două tipuri de...
Istoria creştinismului (MCCCLVII): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (IX)
02 Noiembrie 2009
În anul 1862 s-au făcut mai multe propuneri pentru reorganizarea şi unificarea seminariilor din România. Astfel, Legea instrucţiunii publice din 25 noiembrie 1864 cuprindea şi dispoziţii detaliate cu privire la organizarea seminariilor teologice....
Istoria creştinismului (MCCCLVI): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (VIII)
31 Octombrie 2009
În anul 1860, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, şcolile teologice au trecut în subordinea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. S-a instituit o comisie, formată din profesori de seminar, care a făcut propuneri de reorganizare a...
Istoria creştinismului (MCCCLIV): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (VI)
29 Octombrie 2009
Cursurile seminariilor teologice, atât cele din Moldova, cât şi cele din Ţara Românească, aveau patru ani de studii. Se primeau absolvenţi ai şcolii primare, ai şcolii de grămătici şi chiar candidaţi cu pregătire mai puţină, dar care cunoşteau...
Istoria creştinismului (MCCCLIII): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (V)
28 Octombrie 2009
În anul 1837 s-au deschis cursurile Seminarului din Râmnicu Vâlcea, după ce a fost terminată construcţia unei clădiri destinate pregătirii viitorilor slujitori ai altarelor, în imediata apropiere a reşedinţei episcopale de la Râmnic. Această...
Istoria creştinismului (MCCCLII): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (IV)
27 Octombrie 2009
În anul 1837 s-au deschis cursurile Seminarului din Râm-nicu Vâlcea, după ce a fost terminată construcţia unei clădiri destinate pregătirii viitorilor slujitori ai altarelor, în imediata apropiere a reşedinţei episcopale de la Râmnic. Printr-o...
Istoria creştinismului (MCCCLI): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (III)
26 Octombrie 2009
Pe temeiul legii din 1834, în vremea episcopului Ilarion Gheorghiadis (1820-1821 şi 1828-1845) în 1836 a luat fiinţă Seminarul de la Curtea de Argeş. Nu s-au păstrat documente care să ateste cu precizie data exactă, dar dintr-o cerere a...
Istoria creştinismului (MCCCL): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (II)
24 Octombrie 2009
La 15 august 1836 s-au deschis cursurile Seminarului din Buzău în incinta Episcopiei. Episcopul Chesarie nu a putut lua parte la festivitatea deschiderii cursurilor, dar a trimis o scrisoare plină de îndemnuri pentru tinerii seminarişti, citită de...
Istoria creştinismului (MCCCILIX): Înfiinţarea şcolilor teologice din Ţara Românească (I)
23 Octombrie 2009
Prima şcoală de pregătire a clerului în Ţara Românească a fost cea de grămătici sau de ţârcovnici de la Mănăstirea Antim. La 11 aprilie 1834, prin „Legiuirea pentru seminaruri, protopopi şi preoţi“, s-a hotărât înfiinţarea de seminarii teologice,...
Istoria creştinismului (MCCCILVIII): Înfiinţarea şcolilor teologice din Moldova (XIII)
22 Octombrie 2009
Printr-un hrisov din anul 1803, Alexandru Moruzi, în a doua sa domnie a Moldovei (1802-1806), aproba cererea mitropolitului Veniamin Costachi de înfiinţare, la Mănăstirea Agapia, a unei şcoli de „carte grecească şi elenească“ pentru instruirea...

Arhivă ediții

Contactează-ne!